logo
Aktualno艣ci i og艂oszenia » WYBORY SAMORZ膭DOWE 2010
PE艁NOMOCNICTWO DO G艁OSOWANIA W WYBORACH SAMORZ膭DOWYCHZgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z p贸藕n. zm.) wyborca mo偶e ustanowi膰 pe艂nomocnika, kt贸ry w jego imieniu odda g艂os w wyborach samorz膮dowych.
Szczeg贸艂owe zasady sporz膮dzania aktu pe艂nomocnictwa do g艂osowania w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz w wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 1 wrze艣nia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 170, poz. 1146).
Kto mo偶e ustanowi膰 pe艂nomocnika?
1. Wyborca posiadaj膮cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczenie organu rentowego bez wzgl臋du na dat臋 jego wydania, r贸wnoznaczne na mocy przepis贸w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z p贸藕n. zm.),
2. Wyborca, kt贸ry najp贸藕niej w dniu g艂osowania uko艅czy 75 lat,
3. Obywatel Unii Europejskiej nieb臋d膮cy obywatelem polskim, kt贸ry jest wpisany do sta艂ego rejestru wyborc贸w gminy, na terenie, kt贸rej zamieszkuje i kt贸ry zosta艂 uznany za osob臋 niepe艂nosprawn膮 w pa艅stwie pochodzenia.
G艂osowanie za po艣rednictwem pe艂nomocnika jest wy艂膮czone w przypadku g艂osowania odbywaj膮cego si臋 w: obwodach g艂osowania utworzonych w szpitalach, zak艂adach pomocy spo艂ecznej, zak艂adach karnych i aresztach 艣ledczych oraz w oddzia艂ach zewn臋trznych tych zak艂ad贸w i areszt贸w, oraz w obwodach g艂osowania utworzonych za granic膮 i na polskich statkach morskich.
Kto mo偶e by膰 pe艂nomocnikiem?
Osoba wpisana do rejestru wyborc贸w w tej samej gminie, co udzielaj膮cy pe艂nomocnictwa do g艂osowania.
Kto nie mo偶e by膰 pe艂nomocnikiem?
. osoba wchodz膮ca w sk艂ad komisji obwodowej w艂a艣ciwej dla obwodu g艂osowania osoby udzielaj膮cej pe艂nomocnictwa do g艂osowania,
. m臋偶owie zaufania,
. kandydaci na radnego oraz na w贸jta, burmistrza i prezydenta miasta.
Pe艂nomocnictwo mo偶na przyj膮膰 tylko od jednej osoby lub od dw贸ch os贸b, je偶eli co najmniej jedn膮 z nich jest wst臋pny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zst臋pny (c贸rka, syn, wnuk, wnuczka itd.), ma艂偶onek, brat, siostra lub osoba pozostaj膮ca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe艂nomocnika.
Jak udzieli膰 pe艂nomocnictwa?
W celu sporz膮dzenia aktu pe艂nomocnictwa wyborca udzielaj膮cy pe艂nomocnictwa sk艂ada wniosek (na druku) do w贸jta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w kt贸rej jest wpisany do rejestru wyborc贸w.
Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
. pisemn膮 zgod臋 osoby maj膮cej by膰 pe艂nomocnikiem na przyj臋cie pe艂nomocnictwa do g艂osowania (na druku),
. kopi臋 aktualnego orzeczenia w艂a艣ciwego organu orzekaj膮cego o ustaleniu stopnia niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli wyborca udzielaj膮cy pe艂nomocnictwa w dniu g艂osowania nie b臋dzie mia艂 uko艅czonych 75 lat.

Terminy sk艂adania wniosk贸w:
Wniosek nale偶y z艂o偶y膰 najp贸藕niej:
. do dnia 11 listopada 2010 r. - w tzw. I turze wybor贸w (art. 205 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z p贸藕n.zm.),
. do dnia 25 listopada 2010 r. - w tzw. II turze wybor贸w, gdy akt pe艂nomocnictwa zostanie sporz膮dzony po dniu pierwszego g艂osowania.
Wyborca, kt贸ry udzieli艂 pe艂nomocnictwa ma prawo:
. cofni臋cia udzielonego pe艂nomocnictwa do g艂osowania najp贸藕niej na 2 dni przed dniem wybor贸w tj. do 19 listopada 2010 - w tzw. I turze wybor贸w i do dnia 3 grudnia 2010r. - w tzw. II turze wybor贸w poprzez z艂o偶enie stosownego o艣wiadczenia w贸jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w kt贸rej sporz膮dzono akt pe艂nomocnictwa ,
. do g艂osowania osobistego pod warunkiem g艂osowania wcze艣niej ni偶 pe艂nomocnik.
Gdzie mo偶na sk艂ada膰 wnioski ?
Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy Kwidzyn (pok. nr 15, I pi臋tro) Kwidzyn ul. Grudzi膮dzka 30.
Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce udzielania pe艂nomocnictw mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu: 55 261 41 61.
Druki wniosk贸w o sporz膮dzenie aktu pe艂nomocnictwa oraz zgody na przyj臋cie pe艂nomocnictwa do g艂osowania mo偶na pobra膰 w wy偶ej wskazanych miejscach, w godzinach pracy urz臋du, a tak偶e poni偶ej - w formie elektronicznej.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC38 KB POBIERZpe艂nomocnictwo - informacja12.10.2010 13:39819
.DOC51 KB POBIERZwniosek o sporz膮dzenie aktu pelnomocnictwa12.10.2010 13:40220
.DOC50 KB POBIERZzgoda na przyj臋cie pe艂nomocnictwa12.10.2010 13:40228

Autor : Agnieszka Budakowska
Zredagowa艂(a) : Jaros艂aw Obuchowski
Data wprowadzenia : 2010-10-12 13:36:58
Data ostatniej modyfikacji : 12.10.2010 13:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1419licznik odwiedzin: 6606816