logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i samorz膮dowych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Inspektor Katarzyna Kisiel pokój nr 31, II pi臋tro tel. 55.261.41.57 tel. 55.261.41.51 wew. 57 fax. 55.279.23.06 e-mail: samorzad@gminakwidzyn.pl Zakres dzia艂ania: Do w艂a艣ciwo艣ci samodzielnego stanowiska do spraw organizacyjnych i samorz膮dowych nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy obs艂ugi Rady, jednostek pomocniczych gminy oraz samorz膮du mieszka艅ców wsi, przygotowywanie materia艂ów na posiedzenia komisji sta艂ych Rady i sesje Rady, protoko艂owanie sesji Rady i posiedze艅 komisji Rady oraz kompletowanie dokumentacji z prac Rady, przygotowywanie materia艂ów na zebrania wiejskie i kompletowanie dokumentacji z dzia艂ania organów jednostek pomocniczych Gminy, prowadzenie rejestrów uchwa艂 Rady, komisji Rady, wniosków i interpelacji radnych oraz zarz膮dze艅 Wójta, nadzorowanie i koordynowanie w艂a艣ciwej i terminowej realizacji zada艅 z zakresu statystyki publicznej, sprawy konsultacji spo艂ecznych wymaganych przepisami prawa, w tym konsultacji spo艂ecznych projektów gminnych aktów prawnych oraz sprawy organizacji i przeprowadzania wyborów i referendów w gminie - za wyj膮tkiem spraw nale偶膮cych do kompetencji pe艂nomocnika do spraw wyborów w gminie. .

Autor : Zarz膮dzenia W贸jta Nr 114/14
Zredagowa艂(a) : Justyna Ratkowska
Data wprowadzenia : 2012-08-01 09:45:11
Data ostatniej modyfikacji : 22.12.2016 13:52
Liczba wy艣wietle艅 : 276

Redaktor  Data modyfikacji 
Justyna Ratkowska  28.02.2017 15:14poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 15:25poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  16.11.2017 11:50poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  16.11.2017 13:27poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Justyna Ratkowska  22.12.2016 12:52poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  15.06.2015 14:12poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Klein  11.12.2014 13:00poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  10.04.2013 10:19poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  01.08.2012 09:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6607417