logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Samodzielne stanowisko ds. obs艂ugi biura Rady
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Inspektor Katarzyna Kisiel
pokój nr 31, II pi臋tro
tel. 55.261.41.57 tel. 55.261.41.51 wew. 57
fax. 55.279.23.06
e-mail: samorzad@gminakwidzyn.pl


Zakres dzia艂ania:Do w艂a艣ciwo艣ci samodzielnego stanowiska do spraw obs艂ugi Biura Rady nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy obs艂ugi Rady Gminy oraz obs艂ugi i koordynacji pracy M艂odzie偶owej Rady Gminy, w tym w szczególno艣ci: przygotowywanie materia艂ów na posiedzenia komisji sta艂ych Rady i sesje Rady, protoko艂owanie sesji Rady i posiedze艅 komisji Rady oraz kompletowanie dokumentacji z prac Rady, prowadzenie rejestrów uchwa艂 Rady, komisji Rady, wniosków i interpelacji radnych; sprawy konsultacji spo艂ecznych wymaganych przepisami prawa, w tym konsultacji spo艂ecznych projektów gminnych aktów prawnych; prowadzenie spraw zwi膮zanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji; obs艂uga jednostek pomocniczych gminy oraz samorz膮du mieszka艅ców wsi, w tym w szczególno艣ci przygotowywanie materia艂ów na zebrania wiejskie i kompletowanie dokumentacji z dzia艂ania organów jednostek pomocniczych Gminy, zakup materia艂ów dla so艂tysów, nadzór nad w艂a艣ciwym stanem technicznym urz臋dowych tablic og艂oszeniowych w so艂ectwach; prowadzenie rejestru zarz膮dze艅 Wójta; obs艂uga Kolegium Wójta; sprawy organizacji i przeprowadzania wyborów i referendów w gminie - za wyj膮tkiem spraw nale偶膮cych do kompetencji pe艂nomocnika do spraw wyborów w gminie.

Autor : Zarz膮dzenia W贸jta Nr 110/17
Zredagowa艂(a) : Justyna Ratkowska
Data wprowadzenia : 2012-08-01 09:45:11
Data ostatniej modyfikacji : 16.11.2017 12:27
Liczba wy艣wietle艅 : 325

Redaktor  Data modyfikacji 
Agata Kuszy艅ska  03.01.2019 06:43poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Justyna Ratkowska  16.11.2017 10:50poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:25poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:14poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  22.12.2016 12:52poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  22.12.2016 11:52poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  15.06.2015 13:12poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Klein  11.12.2014 12:00poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  10.04.2013 09:19poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  01.08.2012 08:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6905622