logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Inspektor Zdzis艂aw Chojnacki
pokój nr 17, I pi臋tro
tel. 55.261.41.50 tel. 55.261.41.51 wew. 50, kom. 730 646 500
fax. 55.279.23.06
e-mail: odpady@gminakwidzyn.pl


Zakres dzia艂ania: Do w艂a艣ciwo艣ci samodzielnego stanowiska do spraw gospodarkami komunalnej nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 gminy w zakresie utrzymywania gminnych obiektów i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej, w tym m.in.: prowadzenie spraw w zakresie wykaszania i odkrzaczania dróg i placów gminnych, rozliczanie napraw samochodów, pojazdów i sprz臋tu spalinowego b臋d膮cych na wyposa偶eniu Urz臋du i przypisanych temu stanowisku pracy oraz prowadzenie ich przegl膮dów technicznych, przegl膮dów gwarancyjnych; zakup paliwa do tych pojazdów i sprz臋tu oraz nadzór nad jego rozliczaniem; organizowanie i koordynacja pracy pracowników gospodarczych; organizacja i nadzorowanie robót publicznych i prac interwencyjnych; organizacja i nadzorowanie osób bezrobotnych skierowanych do pracy spo艂ecznie u偶ytecznej, osób wskazanych przez s膮d do wykonywania nieodp艂atnej dozorowanej pracy na cele publiczne na terenie gminy oraz skazanych skierowanych do prac na terenie gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w ramach umów zawieranych z zak艂adem karnym; realizacja zada艅 gminy zapisanych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmar艂ych; uzgadnianie z operatorem pocztowym lokalizacji skrzynek pocztowych na nieruchomo艣ciach gminnych.

Autor : Zarz膮dzenia W贸jta Nr110/17
Zredagowa艂(a) : Justyna Ratkowska
Data wprowadzenia : 2012-08-01 10:10:21
Data ostatniej modyfikacji : 25.01.2018 14:51
Liczba wy艣wietle艅 : 205

Redaktor  Data modyfikacji 
Agata Kuszy艅ska  25.07.2018 07:42poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Justyna Ratkowska  16.11.2017 13:34poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 15:24poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 15:10poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  22.12.2016 13:48poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  16.04.2015 12:38poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Klein  14.01.2015 20:27poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  11.12.2014 12:55poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  11.12.2014 12:54poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  02.09.2014 10:44poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  22.10.2013 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  10.04.2013 10:19poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  01.08.2012 10:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6654511