logo
Aktualno┼Ťci i og┼éoszenia » Ochrona Danych Osobowych
Klauzula informacyjna Urz─Ödu Gminy Kwidzyn
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


Klauzula informacyjna 


 Informujemy, ┼╝e w rozumieniu Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane s─ů/ b─Öd─ů* Pani/ Pana* dane osobowe jest Urz─ůd Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi─ůdzka 30, 82-500 Kwidzyn. Dane b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu realizowania zada┼ä okre┼Ťlonych przepisami prawa i nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym podmiotom, ni┼╝ upowa┼╝nione na podstawie przepisów prawa.


  1. Z Administratorem mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç pisemnie, za pomoc─ů poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi─ůdzka 30, 82-500 Kwidzyn, lub email: oc@gminakwidzyn.pl

 2. Administrator wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych, z którym mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç pisemnie, za pomoc─ů poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi─ůdzka 30, 82-500 Kwidzyn,
  lub email: oc@gminakwidzyn.pl

 3. Do zada┼ä Administratora nale┼╝y wykonywanie zada┼ä z zakresu:  infrastruktury spo┼éecznej (pomoc spo┼éeczna, opieka spo┼éeczna, ochrony zdrowia),   infrastruktury technicznej ( drogi publiczne, mosty, place),  gospodarki nieruchomo┼Ťciami, porz─ůdku publicznego, bezpiecze┼ästwa obywateli, edukacji publicznej, kultury fizycznej,    zagospodarowania przestrzennego, ochrony ┼Ťrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

 4. Administrator przetwarza Pa┼ästwa dane osobowe w ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlonym, minimalnym zakresie niezb─Ödnym do osi─ůgni─Öcia celów, o których mowa powy┼╝ej. W szczególnych sytuacjach Administrator mo┼╝e przekaza─ç/powierzy─ç Pa┼ästwa dane innym podmiotom. Podstaw─ů przekazania/powierzenia danych s─ů przepisy prawa (np. s─ůdy, policja, administracja skarbowa, instytucje zwi─ůzane z obs┼éug─ů szeroko poj─Ötych funduszy unijnych, podmioty jak ZUS, PFRON) lub na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania  (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

 5. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do realizacji celu dla jakiego zosta┼éy zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych okre┼Ťlonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustaw─Ö z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) i ustaw─Ö z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), w tym Rozporz─ůdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia┼éania archiwów zak┼éadowych (Dz.U. z 2011 r.,Nr 14, poz. 67).

 6. Podanie przez Pana/Pani─ů danych osobowych jest zale┼╝ne od obszaru w jakim przetwarzane s─ů dane osobowe u Administratora. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

 7. W zwi─ůzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys┼éuguje Pani/Panu prawo do:


- ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do Pani/Pana danych osobowych,


- ┼╝─ůdania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,


- ┼╝─ůdania od Administratora usuni─Öcia Pani/Pana danych osobowych,


- ┼╝─ůdania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,


  1. Z powy┼╝szych uprawnie┼ä mo┼╝na skorzysta─ç w siedzibie Administratora, pisz─ůc na adres Administratora lub drog─ů elektroniczn─ů kieruj─ůc korespondencj─Ö na adres oc@gminakwidzyn.pl .


Ma te┼╝ Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
i┼╝ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz─ůcych narusza przepisy Rozporz─ůdzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem w┼éa┼Ťciwym dla ww. skargi jest:


Urz─ůd Ochrony Danych Osobowych 1. Stawki 2


00 - 193 Warszawa


  1. Osoba, której dane przetwarzane s─ů na podstawie zgody wyra┼╝onej przez t─Ö osob─Ö ma prawo
  do cofni─Öcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

 2. Administrator dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby zapewni─ç wszelkie ┼Ťrodki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy┼Ťlnym zniszczeniem, przypadkow─ů utrat─ů, zmian─ů, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost─Öpem, zgodnie ze wszystkimi obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Agata Kuszy┼äska
Data wprowadzenia : 2018-05-25 12:33:25
Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-28 14:41:15
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 193

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Pi┼éat  29.04.2019 13:24poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Joanna Pi┼éat  29.04.2019 13:28poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Joanna Pi┼éat  29.04.2019 13:29poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Agata Kuszy┼äska  25.05.2018 12:05poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Agata Kuszy┼äska  25.05.2018 11:39poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 7744900