logo
Prawo miejscowe
Uchwa艂y Rady 2018 - 2023

Uchwa艂a Nr XII/72/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie odwo艂ania opiekuna M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/71/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie organizacji wsp贸lnej obs艂ugi finansowo - ksi臋gowej, administracyjnej oraz organizacyjnej szk贸艂 i przedszkola, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/70/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/69/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych b臋d膮cych w posiadaniu Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo-kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzib膮 w Kwidzynie, na lata 2018-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/68/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/67/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/65/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchylenia Statutu M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/64/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozwi膮zania M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/63/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka艅c贸w miejscowo艣ci Mareza i Podzamcze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/62/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ki nr 383/23 w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/61/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/60/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokalu mieszkalnego b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶y na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/59/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo艣ci oznaczonych numerami dzia艂ek 14/4 i 14/3, po艂o偶onych w G贸rkach, b臋d膮cych przedmiotem sprzeda偶y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/58/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/57/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/56/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Uchwa艂y Nr XIII/83/2007 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Dankowo i G贸rki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/55/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6-letnie i dzieci m艂odsze, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/54/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz okre艣lenia granic obwod贸w tych szk贸艂 od dnia 1 wrze艣nia 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/53/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawid艂owo艣ci pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/52/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/51/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/50/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/49/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem w贸jta z wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/48/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/47/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmian Uchwa艂y Nr IX/43/2011 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn, zmienionej Zarz膮dzeniem Zast臋pczym Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych z艂贸偶 kopalin do Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/46/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn w roku 2019 na realizacj臋 inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/45/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o wyp艂at臋 dodatku energetycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/44/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/43/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/42/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych wymog贸w dotycz膮cych Raportu o stanie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/41/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie nadania nazwy "ulica Rajska" drodze wewn臋trznej w Marezie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/40/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda艅sku w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/38/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/37/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/36/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/35/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/34/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XX/126/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych nowe inwestycje lub tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/33/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/32/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/31/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶ania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 32a po艂o偶onego w Janowie, b臋d膮cego przedmiotem sprzeda偶ny na rzecz najemcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/27/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysoko艣ci stawki tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie powo艂ania opiekuna M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/25/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/24/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/23/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwala Nr V / 22 / 19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV / 21 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/20/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie planu pracy Komisji sta艂ych Rady Gminy na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2019.
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/18/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Grab贸wko
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/17/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r.
W sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Kwidzyn przys艂uguj膮 diety oraz zwrot koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2018r
W sprawie ,,Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/15/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 r
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2021
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/14 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r.
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/13/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/12/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzy艅skiemu w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwala Nr IV/ 11 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r
W sprawie przyj臋cia bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/ 10 /18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018r
W sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034
Wi臋cej »
Uchwala Nr III / 9/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Wi臋cej »
Uchwala Nr III / 8 / 18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2018r.
Zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/7/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 r.
W sprawie zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/6/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018r.
W sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania nieodp艂atnie pomocy w zakresie do偶ywiania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem ,,Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"
Wi臋cej »
Uchwala Nr II/5/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2018 roku
W sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich sk艂adu osobowego oraz przedmiotu ich dzia艂ania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia w贸jta.
Wi臋cej »
Uchwala Nr I/3/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/1/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2018r.
W sprawie powo艂ania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wybor贸w przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 8087168