logo
Aktualno┼Ťci i og┼éoszenia » Ochrona Danych Osobowych
Klauzula informacyjna Urz─Ödu Gminy KwidzynKlauzula informacyjna


                Informujemy, ┼╝e w rozumieniu Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane s─ů/ b─Öd─ů* Pani/ Pana* dane osobowe jest Urz─ůd Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi─ůdzka 30, 82-500 Kwidzyn. Dane b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu realizowania zada┼ä okre┼Ťlonych przepisami prawa i nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym podmiotom, ni┼╝ upowa┼╝nione na podstawie przepisów prawa. 1. Z Administratorem mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç pisemnie, za pomoc─ů poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi─ůdzka 30, 82-500 Kwidzyn, lub email: urzad@gminakwidzyn.pl

 2. Administrator wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych, z którym mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç pisemnie, za pomoc─ů poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi─ůdzka 30, 82-500 Kwidzyn,
  lub email: iod@gminakwidzyn.pl

 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlonym, minimalnym zakresieniezb─Ödnym do osi─ůgni─Öcia celu/celów:
  a) wype┼énienia obowi─ůzków prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Urz─Ödzie Gminy Kwidzyn;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urz─Ödu Gminy Kwidzyn;
  c) w pozosta┼éych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie na podstawie wcze┼Ťniej udzielonej zgody w zakresie i celu okre┼Ťlonym w tre┼Ťci zgody.

 4. W szczególnych sytuacjach Administrator mo┼╝e przekaza─ç/powierzy─ç Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstaw─ů przekazania/powierzenia danych s─ů przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwo┼Ťci, administracja skarbowa, instytucje zwi─ůzane z obs┼éug─ů szeroko poj─Ötych funduszy unijnych, podmioty zwi─ůzane z obs┼éug─ů sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub w┼éa┼Ťciwie skonstruowane, zapewniaj─ůce bezpiecze┼ästwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

 5. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do realizacji celu dla jakiego zosta┼éy zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych okre┼Ťlonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustaw─Ö z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.) i ustaw─Ö z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 t.j.), w tym Rozporz─ůdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia┼éania archiwów zak┼éadowych (Dz.U. z 2011 r.,Nr 14, poz. 67)

 6. Podanie przez Pana/Pani─ů danych osobowych jest zale┼╝ne od obszaru w jakim przetwarzane s─ů dane osobowe u Administratora. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy

 7. W zwi─ůzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys┼éuguje Pani/Panu prawo do:


- ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do Pani/Pana danych osobowych,


- ┼╝─ůdania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,


- ┼╝─ůdania od Administratora usuni─Öcia Pani/Pana danych osobowych,


- ┼╝─ůdania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 1. Z powy┼╝szych uprawnie┼ä mo┼╝na skorzysta─ç w siedzibie Administratora, pisz─ůc na adres Administratora lub drog─ů elektroniczn─ů kieruj─ůc korespondencj─Ö na adres iod@gminakwidzyn.pl .


Ma te┼╝ Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz─ůcych narusza przepisy Rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem w┼éa┼Ťciwym dla ww. skargi jest:


Urz─ůd Ochrony Danych Osobowych


Stawki 2


00 - 193 Warszawa


  1. Osoba, której dane przetwarzane s─ů na podstawie zgody wyra┼╝onej przez t─Ö osob─Ö ma prawo do cofni─Öcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

 2. Administrator dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby zapewni─ç wszelkie ┼Ťrodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy┼Ťlnym zniszczeniem, przypadkow─ů utrat─ů, zmian─ů, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost─Öpem, zgodnie ze wszystkimi obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Joanna Pi┼éat
Data wprowadzenia : 2018-05-25 12:33:25
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-29 14:29:39
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 272

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Pi┼éat  29.04.2019 13:28poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Joanna Pi┼éat  29.04.2019 13:24poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Joanna Pi┼éat  28.05.2018 13:41poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Agata Kuszy┼äska  25.05.2018 12:05poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Agata Kuszy┼äska  25.05.2018 11:39poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 9751766