logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Inspektor Zdzis艂aw Chojnacki
pokój nr 17, I pi臋tro
tel. 55 261 41 50 tel. 55 261 41 51 wew. 50, kom. 730 646 500
fax. 55 279 23 06
e-mail: tereny@gminakwidzyn.pl


Zakres dzia艂ania: do w艂a艣ciwo艣ci samodzielnego stanowiska do spraw gospodarkami komunalnej nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 gminy w zakresie utrzymywania gminnych obiektów i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej, w tym m.in.: prowadzenie spraw w zakresie wykaszania i odkrzaczania dróg i placów gminnych, rozliczanie napraw samochodów, pojazdów i sprz臋tu spalinowego b臋d膮cych na wyposa偶eniu Urz臋du i przypisanych temu stanowisku pracy oraz prowadzenie ich przegl膮dów technicznych, przegl膮dów gwarancyjnych; zakup paliwa do tych pojazdów i sprz臋tu oraz nadzór nad jego rozliczaniem; organizowanie i koordynacja pracy pracowników gospodarczych; organizacja i nadzorowanie robót publicznych i prac interwencyjnych; organizacja i nadzorowanie osób bezrobotnych skierowanych do pracy spo艂ecznie u偶ytecznej, osób wskazanych przez s膮d do wykonywania nieodp艂atnej dozorowanej pracy na cele publiczne na terenie gminy oraz skazanych skierowanych do prac na terenie gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w ramach umów zawieranych z zak艂adem karnym; realizacja zada艅 gminy zapisanych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmar艂ych; uzgadnianie z operatorem pocztowym lokalizacji skrzynek pocztowych na nieruchomo艣ciach gminnych.

Autor : A. Szcze艣niak
Zredagowa艂(a) : Agata Szcze艣niak
Data wprowadzenia : 2012-08-01 10:10:21
Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-06 07:27:00
Liczba wy艣wietle艅 : 399

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Szutowicz  14.01.2020 07:20poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Szutowicz  14.01.2020 07:30poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Szutowicz  04.05.2020 12:40poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Szutowicz  04.05.2020 12:41poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Agata Szcze艣niak  05.08.2019 14:28poka偶 t膮 wersj臋
Agata Szcze艣niak  05.08.2019 14:25poka偶 t膮 wersj臋
Agata Szcze艣niak  25.07.2018 06:42poka偶 t膮 wersj臋
Agata Kuszy艅ska  25.01.2018 13:51poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  16.11.2017 12:34poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:24poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:10poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  22.12.2016 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  16.04.2015 11:38poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Klein  14.01.2015 19:27poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  11.12.2014 11:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9764404