logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Samodzielne stanowisko ds. obs艂ugi biura RadyInspektor Joanna Warelich
pokój nr 31, II pi臋tro
tel. 55.261.41.57 tel. 55.261.41.51 wew. 57
fax. 55.279.23.06
e-mail: samorzad@gminakwidzyn.pl


Zakres dzia艂ania: Do w艂a艣ciwo艣ci dwuosobowego samodzielnego stanowiska do spraw organizacyjnych i obs艂ugi biura Rady nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy obs艂ugi Rady Gminy oraz obs艂ugi i koordynacji pracy M艂odzie偶owej Rady Gminy, w tym w szczególno艣ci: przygotowywanie materia艂ów na posiedzenia komisji sta艂ych Rady i sesje Rady, protoko艂owanie posiedze艅 komisji Rady oraz kompletowanie dokumentacji z prac Rady, prowadzenie rejestrów uchwa艂 Rady, komisji Rady, wniosków i interpelacji radnych; sprawy konsultacji spo艂ecznych wymaganych przepisami prawa, w tym konsultacji spo艂ecznych projektów gminnych aktów prawnych; prowadzenie spraw zwi膮zanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji; obs艂uga jednostek pomocniczych gminy oraz samorz膮du mieszka艅ców wsi, w tym w szczególno艣ci przygotowywanie materia艂ów na zebrania wiejskie i kompletowanie dokumentacji z dzia艂ania organów jednostek pomocniczych Gminy, nadzór nad w艂a艣ciwym stanem technicznym urz臋dowych tablic og艂oszeniowych w so艂ectwach; prowadzenie rejestru zarz膮dze艅 Wójta; obs艂uga Kolegium Wójta; sprawy organizacji i przeprowadzania wyborów i referendów w gminie - za wyj膮tkiem spraw nale偶膮cych do kompetencji urz臋dnika wyborczego, realizowanie zada艅 zwi膮zanych z organizacj膮 i przeprowadzaniem wyborów 艂awników s膮dów powszechnych, prowadzenie ewidencji ilo艣ciowej wyposa偶enia Urz臋du, prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego dla producentów rolnych, prowadzenie archiwum zak艂adowego.

Autor : A. Szcze艣niak
Zredagowa艂(a) : Agata Szcze艣niak
Data wprowadzenia : 2012-08-01 09:45:11
Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-06 07:27:54
Liczba wy艣wietle艅 : 284

Redaktor  Data modyfikacji 
Agata Szcze艣niak  05.08.2019 14:29poka偶 t膮 wersj臋
Agata Szcze艣niak  03.01.2019 06:43poka偶 t膮 wersj臋
Agata Kuszy艅ska  16.11.2017 12:27poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  16.11.2017 10:50poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:25poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:14poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  22.12.2016 12:52poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  22.12.2016 11:52poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  15.06.2015 13:12poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Klein  11.12.2014 12:00poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  10.04.2013 09:19poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  01.08.2012 08:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9566455