logo
Aktualno艣ci i og艂oszenia
WYBORY SAMORZ膭DOWE 2018

Informacja Komisarza o dodatkowych zg艂oszeniach do obwodowych komisji wyborczych
Informacja Komisarza o dodatkowych zg艂oszeniach do obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn o numerach oraz granicach obwod贸w g艂osowania
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn o numerach oraz granicach obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie
W sprawie przyjmowania zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych do Rady Gminy Kwidzyn i kandydat贸w na w贸jta oraz sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Komunikat Powiatowj Komisji Wyborczej w Kwidzynie z dnia 12 wrze艣nia 2018r.
W sprawie sk艂adu, siedziby oraz dy偶ur贸w Powiatowj Komisji Wyborczej oraz przyjmowania zg艂osze艅 list kandydat贸w na radnych do Rad Powiatu Kwidzy艅skiego.
Wi臋cej »
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDA艃SKU II
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gda艅sku II z dnia 10 wrze艣nia 2018 r. w sprawie zwo艂ania pierwszych posiedze艅 terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDA艃SKU II
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018 r.
W sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Obwieszczenie w sprawie okr臋g贸w wyborczych, ich granic i numer贸w, liczbie radnych wybieranych do Rady Gminy Kwidzyn w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Starosty Kwidzy艅skiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 w zwi膮zku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Marsza艂ka Wojew贸dztwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
W sprawie okr臋g贸w wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojew贸dzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Wojew贸dztwa Pomorskiego w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
KOMUNIKAT KOMISTARZA WYBORCZEGO II Z DNIA 16 SIERPNIA 2018 R.
w sprawie terminu i trybu zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dzkich oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast, zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018r.
W sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze wojew贸dztwa pomorskiego do Sejmiku Wojew贸dztwa Pomorskiego, rad powiat贸w oraz rad gmin na kadencj臋 2018-2023
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6606401