logo
Aktualno艣ci i og艂oszenia
Og艂oszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie
zawiadamia si臋, 偶e na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 ni偶ej wymienionych nieruchomo艣ci niezabudowanych:
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
informuje o podaniu do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam,偶e na wniosek Biura Technicznego " EKO-WOD " zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-13/2016
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
Zawiadamiam, 偶e zwo艂uj臋 XXVII sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 24 maja 2016r. (wtorek) godz. 15.30 w sali narad nr 22, Urz膮d Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W dniu 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 (II pi臋tro) w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka nr 30, odb臋dzie si臋 wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN z dnia 5 maja 2016r.
O mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z propozycjami nazw ulic w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam,偶e na wniosek Pana Wojciecha Ignaszak zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-12/2016
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek Pana Tomasza Gajewskiego zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-11/2016
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu i dzier偶awy
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E W脫JTA GMINY KWIDZYN
Z a w i a d a m i a m , 偶e na wniosek Pana Zbigniewa Dolewskiego
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E W脫JTA GMINY KWIDZYN
Z a w i a d a m i a m , 偶e na wniosek Pana Macieja Glaza z Zak艂adu Us艂ug Technicznych - zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULICP-10/2016 w dniu 21.04.2016r.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
O zwo艂aniu XXVI sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 28 kwietnia 2016r. (czwartek) godz. 15:30 w sali narad nr 22, Urz膮d Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZY艃SKIEGO z dnia 13 kwietnia 2016
O rozbudowie drogi gminnej w G贸rkach wraz z odwodnieniem oraz przebudow膮 o艣wietlenia
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1530 w pok. nr 31 (II pi臋tro) w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka nr 30, odb臋dzie si臋 posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-9/2016 w dniu 12 kwietnia 2016 roku (sygn. GP.I. 6733.7.2016)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
W dniu 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 (II pi臋tro) w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka nr 30, odb臋dzie si臋 wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W贸jt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, 偶e zwo艂uj臋 XXV sesj臋 Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 22 marca 2016r. (wtorek) godz. 1530 w sali narad nr 22, Urz膮d Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN z dnia 10 marca 20l6r.
O mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w z propozycjami nazw ulic w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
og艂oszenie
w sprawie posiedzenia komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane Modernizacja dr贸g gminnych w 2016 roku Numer og艂oszenia: 23863 - 2016
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek ENERGA-OPERATORSA reprezentowanej przez pe艂nomocnika Pana Krzysztofa Piotrowskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULlCP-5/2016
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, 偶e na wniosek ENERGA-OPERATORS.A. reprezentowanej przez pe艂nomocnika Pana Krzysztofa Piotrowskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULlCP-4/2016
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zosta艂a wydana decyzja Nr GP-ULlCP-3/2016 w dniu 3 marca 2016 roku (sygn. GP.I. 6733.50.2015)
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia o podj臋ciu przez Rad臋 Gminy Kwidzyn uchwa艂y Nr XVIII/107/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu g贸rniczego po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym Podzamcze.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN z dnia 1 marca 2016 r
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
W dniu 9 marca 2016 r. (艣roda) o godz. 15:00 w sali posiedze艅 nr 22 Urz臋du Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka nr 30, odb臋dzie si臋 wsp贸lne posiedzenie komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y i zamiany
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 lutego 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULlCP-2/2016 w dniu 18 lutego 2015 roku (sygn. GP.I. 6733.52.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULlCP-1/2016 w dniu 18 lutego 2015 roku (sygn. GP.I. 6733.51.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE Przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
O zwo艂aniu XXIV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 29 lutego 2016r. (poniedzia艂ek) godz. 15:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
O lokalizacji i godzinach pracy punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzy艅skiego.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
O posiedzeniu Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu dnia 23 lutego 2016 r. o godz. 10:30 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W贸jt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomo艣ci wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu i dzier偶awy w miejscowo艣ci Dankowo, G贸rki, Podzamcze i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
O wszcz臋ciu post臋powania, na wniosek Gminy Kwidzyn, w sprawie o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia pod nazw膮 "Budowa drogi publicznej do terenu Kwidzy艅skiego Parku Przemys艂owo -Technologicznego w G贸rkach."
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lutego 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn
Z dnia 10 lutego 2016r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
W dniu 11 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 15:30 odb臋dzie si臋 wsp贸lne posiedzenie Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o pierwszym posiedzeniu M艂odzie偶owej Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
W贸jt Gminy Kwidzyn og艂asza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier偶aw臋 ni偶ej wymienionej nieruchomo艣ci gruntowej: Mareza Nr dzia艂ki 412
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
ZESTAWIENIE WYNIK脫W G艁OSOWANIA W PIERWSZYCH WYBORACH DO M艁ODZIE呕OWEJ RADY GMINY KWIDZYN ZARZ膭DZONYCH NA DZIE艃 14 STYCZNIA 2016r.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE Przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
O zwo艂aniu XXIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzie艅 29 stycznia 2016r. (pi膮tek) godz. 14:30
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY KWIDZYN
O mo偶liwo艣ci ubiegania si臋 o dotacj臋 na usuwanie pokry膰 dachowych zawieraj膮cych azbest w roku 2016.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
Wsp贸lne posiedzenie Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn dnia 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:40
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2016r.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w 2016 roku
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E W脫JTA GMINY KWIDZYN
W sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-45/2015 w dniu 31.12.2015r. (sygn. GP.II 6733.49.2015) ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na:
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie wsp贸lnego posiedzenia Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W sprawie zwo艂ania XXII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Protok贸艂
Zz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj臋tymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po艂o偶onego w obr臋bie geodezyjnym G贸rki rozwi膮zaniami
Wi臋cej »
Informacja o odwo艂aniu przetargu
W贸jt Gminy Kwidzyn informuje o odwo艂aniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzie艅 29 grudnia 2015 r. o godzinie 1200 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym G贸rki, gmina Kwidzyn, obejmuj膮cej dzia艂k臋 gruntu oznaczon膮 numerem 23/59 o powierzchni 0,1565 ha, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn, dla kt贸rej S膮d Rejonowy w Kwidzynie V Wydzia艂 Ksi膮g Wieczystych prowadzi ksi臋g臋 wieczyst膮 nr GDII/00044718/1.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
HARMONOGRAM ZEBRA艃 WIEJSKICH na rok 2016.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie podj臋cia przez Rad臋 Gminy Kwidzyn uchwa艂y Nr XVIII/108/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo艣ci Gilwa Ma艂a
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie podj臋cia przez Rad臋 Gminy Kwidzyn uchwa艂y Nr XVIII/109/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu geodezyjnego Baldram, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2015 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2016 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-44/2015 (sygn. GP.II 6733.47.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na:
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-37/2015 (sygn. GP.I. 6733.46.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "budowie zasilania elektroenergetycznego nn 0,4kV dla budynku mieszkalnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-34/2015 (sygn. GP.I. 6733.39.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: " budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze z艂膮czami kablowymi do zasilania budynk贸w mieszkalnych i gospodarczych na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 90/3, 90/7, 90/8 w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-39/2015 (sygn. GP.I. 6733.38.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "remoncie linii napowietrznej nn 0,4kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynk贸w mieszkalnych na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 150/3, 150/7, 165 w obr臋bie Grab贸wko oraz nr 19/8, 19/9, 19/10, 19/12, 21, 23 w obr臋bie geodezyjny Nowy Dw贸r, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-40/2015 (sygn. GP.I. 6733.40.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "budowa o艣wietlenia drogowego wzd艂u偶 drogi gminnej na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 40/6, 49/1, 50/1, 50/2, 53/3, 53/7, 53/8, 54/2, 54/8, 54/10, 54/12, 157, 158, 160, po艂o偶onych w obr臋bie Grab贸wko w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-36/2015 (sygn. GP.I. 6733.45.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: " budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 艣redniego napi臋cia SN 15kV wraz z lini膮 艣wiat艂owodu na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 273, 277/4 i 278 w obr臋bie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-35/2015 (sygn. GP.I. 6733.44.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 艣redniego napi臋cia SN 15kV wraz z lini膮 艣wiat艂owodu
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzja Nr GP-ULICP-42/2015 (sygn. GP.I. 6733.42.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 405 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Mareza oraz nr dzia艂ek 326 i 328/8 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-41/2015 (sygn. GP.I. 6733.41.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "budowie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia Dn 63 PE zasilaj膮cego budynki mieszkalne na terenie nieruchomo艣ci oznaczonych nr dzia艂ek 157/22, 157/59, 157/138 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-38/2015 w dniu 30.11.2015r. (sygn. GP.II 6733.23.2015) ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na:
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie posiedzenia
Komisji ds. Rozwoju Gminy, Bud偶etu i Rolnictwa.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XXI sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XX sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GPII.6733.49.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GPII.6733.48.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Grab贸wko
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu w miejscowo艣ci Korzeniewo i Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o przyj臋ciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci obr臋b贸w geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel , Kamionka, Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o przyj臋ciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13, 256/14, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GPI.6733.34.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Obory
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.37.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮c膮 lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Licze
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GN.6840.23.2015
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej w miejscowo艣ci G贸rki
Wi臋cej »
Zapytanie ofertowe nr DT.271.1.2015
Od艣nie偶anie dr贸g gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2015/2016
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2016" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2016" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami.
Wi臋cej »
Gminna Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2016-2020
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.36.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮c膮 lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.28.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Brachlewo
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej w miejscowo艣ci Pastwa
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych w miejscowo艣ci Rakowiec i Lipianki
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych w miejscowo艣ci Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.43.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Pastwa
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn nr GPII.6733.30.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.47.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Wola Sosenka w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu w miejscowo艣ciach: Dankowo, Mareza, Rakowiec i Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XIX sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XVIII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.35.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-28/2015 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Mareza oraz Korzeniewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.33.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-27/2015 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.32.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮c膮 lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Grab贸wko, decyzja obejmuje dzia艂ki w obr臋bie geodezyjnym Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.31.2015
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rozp臋dziny oraz Miasto Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.41.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.42.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Korzeniewo i Mareza
Wi臋cej »
INFORMACJA
w sprawie protoko艂u z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyj臋tymi rozwi膮zaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.39.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.40.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Grab贸wko
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o zmianie kryteri贸w dochodowych oraz kwot 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Informacja
o rozpocz臋ciu pracy w dniu 25 pa藕dziernika przez Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr G.II6733.26.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu w miejscowo艣ciach: G贸rki, Grab贸wko i Mareza
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.38.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Nowy Dw贸r
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.37.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Licze
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Pastwa
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Rakowiec i Lipianki
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Brachlewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.25.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.27.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.35.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Mareza i Korzeniewo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.30.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Informacja Przewodnicz膮cego Rady Gminy Kwidzyn
o odwo艂aniu referendum gminnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.28.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Brachlewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/15 z dnia 9 wrze艣nia 2015 roku Zebrania Wiejskiego so艂ectwa Rakowiec
w sprawie odwo艂ania cz艂onka Rady So艂eckiej so艂ectwa Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.36.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XVII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o zbi贸rce i wywozie odpad贸w wielkogabarytowych, zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego (AGD i RTV) oraz ma艂ogabarytowych zu偶ytych opon.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Komunikat Pomorskiego Lekarza Weterynarii
informuje o przeprowadzeniu szczepienia lis贸w dzikich przeciw w艣ciekli藕nie na terenie 4 powiat贸w wojew贸dztwa pomorskiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Obory
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XVI sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Komunikat Gminnej Komisji ds. Referendum w Kwidzynie
o losowaniu kandydat贸w na cz艂onk贸w Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 135/15
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady So艂eckiej so艂ectwa Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.22.2015
o wydaniu decyzji ustalaj膮c膮 lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XV sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie obwod贸w g艂osowania w referendum gminnym zarz膮dzonym na dzie艅 20 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o si贸dmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XIV sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.27.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.25.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w miejscowo艣ciach: Gurcz, Janowo, Korzeniewo, Mareza, Pastwa, Rakowiec i Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XIII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/15 Zebrania Wiejskiego so艂ectwa Grab贸wko
w sprawie wyboru so艂tysa so艂ectwa Grab贸wko
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/15 Zebrania Wiejskiego so艂ectwa Grab贸wko
w sprawie przyj臋cia rezygnacji so艂tysa so艂ectwa Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-18/2015 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Mareza
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.23.2015
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17.07.2015 r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
w sprawie obwod贸w g艂osowania w referendum og贸lnokrajowym
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze z艂膮czem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku mieszkalnego"; inwestycja obejmuje dzia艂ki nr: 362/8 i 362/12, w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.17.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-16-/2015 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Brokowo Rakowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Janowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr 114/15
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Grab贸wko
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania XI sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wyniku post臋powania konkursowego
na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego przedszkole niepubliczne w budynku nale偶膮cym do zasobu mienia komunalnego Gminy Kwidzyn znajduj膮cego si臋 w Rakowcu przy ul. Polnej 2
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.20.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania X sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.15.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-15/2015 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rakowiec.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Mareza.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w miejscowo艣ciach: Gurcz, Mareza, Pastwa, Rakowiec i Tychnowy
Wi臋cej »
Zawiadomienie Generlnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska
o niedopuszczalno艣ci odwo艂ania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Gda艅sku dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: "budowie farmy wiatrowej "Kwidzyn" wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 w gminie Kwidzyn."
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.11.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-12/2015 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci G贸rki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.13.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-14/2015 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.12.2015
o wydaniu decyzji NR GP-ULICP-13/2015 ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Tychnowy
Wi臋cej »
INFORMACA O WYBORACH 艁AWNIK脫W S膭DOWYCH NA KADNENCJ臉 2016-2019
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o konsultacjach dotycz膮cych Projektu Strategii Rozwoju Spo艂eczno- Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.05.2015 r.
w sprawie og艂oszenia sz贸stego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.05.2015
w sprawie og艂oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13, 256/14, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Brachlewo wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie
na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego przedszkole niepubliczne w budynku nale偶膮cym do zasobu mienia komunalnego Gminy Kwidzyn znajduj膮cego si臋 w Rakowcu przy ul. Polnej 2
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
z dnia 21 maja o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr臋b. geod. Brokowo Rakowieckie
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2015 roku
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania IX sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszcznie W贸jta Gminy Kwidzyn
z dnia 11 maja 2015r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo艣ci Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
z dnia 28 kwietnia 2015r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Grab贸wko
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.13.2015
z dnia 21 kwietnia 2015r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.10.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-11/2015 w dniu 17 kwietnia 2015 roku ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Dubiel oraz Brokowo Tychnowieckie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania VIII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.11.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.12.2015
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jt Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i najmu w miejscowo艣ciach: Nowy Dw贸r, Pastwa, Rakowiec i Rozp臋dziny.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jt Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym na rzecz u偶ytkownika wieczystego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.4.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-7/2015 w dniu 09.04.2015 roku ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.5.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-8/2015 w dniu 09.04.2015 roku ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.6.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-9/2015 z dnia 09.04.2015 roku, ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Kamionka
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.9.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-10/2015 w dniu 10.04.2015 roku ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Licze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.2.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-6/2015 z dnia 09.04.2015 roku, ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jt Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2015 r.
o zbi贸rce i wywozie odpad贸w wielkogabarytowych, zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego (AGD i RTV) oraz ma艂ogabarytowych zu偶ytych opon.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
SPRAWOZDANIE
z przebiegu konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych projekt贸w nowych statut贸w wszystkich so艂ectw w Gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Informacja
Informacja dla mieszka艅c贸w Gminy Kwidzyn dotycz膮ca Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.3.2015
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-4/2015 w dniu 10.03.2015 roku ustalaj膮ca lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego w obr臋bie geodezyjnym Kamionka.
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy
zmiana godzin pracy urz臋du
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP.II.6733.10.2015
z dnia 23 marca 2015r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn nr GP.II.6733.9.2015
z dnia 19 marca 2015 r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn
O przyj臋ciu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2015 r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie pierwszego przetargu ustnego, ograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej przeznaczonej na popraw臋 warunk贸w zagospodarowania nieruchomo艣ci przyleg艂ych.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
w sprawie zwo艂ania VII Sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 marca 2015r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w obr臋bie geodezyjnym Korzeniewo
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE
w sprawie zwo艂ania VI sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Protok贸艂 z przebiegu konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2015r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 stycznia 2015r.
o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania V sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn (21.01.2015 r.)
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w 2015 roku
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 stycznia 2015r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2014 r.
o braku konieczno艣ci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla projektu "Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2032"
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi
w sprawie przyj臋cia "Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie oraz w obr臋bie geodezyjnym Kamionka, w gminie Kwidzyn.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie czwartego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 grudnia 2014 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2015 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania IV sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn (11.12.2014 r.)
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn (5.12.2014 r.)
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania II Sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie zwo艂ania I Sesji Rady Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy Kwidzyn
w spawie usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Kwidzyn - edycja 2014
Wi臋cej »
Oferta reazlizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdzia艂ania narkomanii
Wi臋cej »
ZAPYTANIE OFERTOWE
na Od艣nie偶anie dr贸g gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2014/2015
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia ankiety dotycz膮cej udzia艂u w projekcie zakupu i instalacji odnawialnych 藕r贸de艂 energii
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 pa藕dziernika 2014 r.
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej w Brachlewie
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.
o zbi贸rce i wywozie odpad贸w wielkogabarytowych, zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego (AGD i RTV) oraz ma艂ogabarytowych zu偶ytych opon
Wi臋cej »
Komunikat Pomorskiego Wojew贸dzkiego Lekarza Weterynarii
o przeprowadzeniu szczepienia lis贸w dzikich przeciw w艣ciekli藕nie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "Budowie kanalizacji sanitarnej w Kamionce i Brokowie" na dzia艂kach nr: 72/3, 72/1, 71/1, 71/4, 86/4, 86/5, w obr臋bie geodezyjnym Kamionka oraz na dzia艂kach nr: 33/2, 34, 35, w obr臋bie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2014r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie nr GP.I.6733.5.2014 z dnia 31.07.2014 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie lampy hybrydowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie nr GP.I.6733.4.2014 z dnia 31.07.2014 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie lampy hybrydowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie nr GP.I.6733.3.2014 z dnia 31.07.2014
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie lampy hybrydowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie GP.II 6733.7.2014 z dnia 31.07.2014 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie lampy hybrydowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie nr GP.II 6733.6.2014 z dnia 31.07.2014 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie lampy hybrydowej
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 lipca 2014 r.
o zako艅czeniu inwentaryzacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 lipca 2014 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji transformatorowej s艂upowej, linii kablowej i napowietrznej nn 0,4kV na nieruchomo艣ciach po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Janowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy, w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jt Gminy Kwidzyn o inwentaryzacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 czerwca 2014 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego W贸jta Gminy Kwidzyn Nr GP - ULICP - 6/12 z dnia 14 sierpnia 2012r. wydanej dla inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji transformatorowej s艂upowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 324/46, 325, 324/47, 321, 323/1, 323/2, 322/10, 322/5, 322/6, 322/9, 324/64, 324/116, 324/67, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Janowo
Wi臋cej »
Informacja ws. wydawania duplikat贸w
legitymacji szkolnej, karty rowerowej, 艣wiadectwa szkolnego i innych dokument贸w szkolnych
Wi臋cej »
Komunikat G艂贸wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 23.04.2014 r.
w sprawie obowi膮zku zapewnienia sta艂ego bezpiecze艅stwa u偶ytkowania plac贸w zabaw i innych miejsc s艂u偶膮cych rekreacji
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2014r.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w 2013 roku
Wi臋cej »
Informacja w sprawie ochrony danych osobowych
oraz dokumentu to偶samo艣ci
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 lutego 2014 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi wojew贸dzkiej nr 521
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2014 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej, usytuowanej w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2014 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na wymianie istniej膮cej s艂upowej stacji transformatorowej oraz budowie energetycznego przy艂膮cza kablowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Gda艅sku
o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty w dniu 22 stycznia 2014 roku
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w 2014 roku
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 grudnia 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji transformatorowej s艂upowej, linii kablowej i napowietrznej nn 0,4kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 324/46, 325, 324/47, 321, 323/1, 323/2, 322/10, 322/5, 322/6, 322/9, 324/64, 324/116, 324/67, 322/2 i 320 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Janowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "Budowie drogi publicznej na dzia艂kach nr: 13/3, 15, 16, 23/3, 13/2, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 18/1, 18/2, 17, 19, 20, 21, 22, w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn"
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 grudnia 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2014-2016" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 listopada 2013 r.
o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wykazu dzia艂ek1 obj臋tych inwestycj膮 polegaj膮c膮 na budowie kanalizacji sanitarnej oraz o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2014" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "Wymianie istniej膮cej s艂upowej stacji transformatorowej T-7176 Rakowiec Osiedle 2 oraz budowie energetycznego przy艂膮cza kablowego nn 0,4kV do zasilania budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych na dzia艂kach: 117, 116, w miejscowo艣ci Rakowiec"
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 listopada 2013 r.
informuj膮cy o likwidacji obs艂ugi kasowej w siedzibie Urz臋du Gminy Kwidzyn z dniem 31 grudnia 2013 r.
Wi臋cej »
Lista student贸w, kt贸rym przyznano stypendium W贸jta Gminy Kwidzyn
za wybitne osi膮gni臋cia naukowe na rok akademicki 2013 / 2014
Wi臋cej »
Protok贸艂 z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 10 wrze艣nia 2013 r.
nad przyj臋tymi rozwi膮zaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wi臋cej »
Lista uczni贸w (absolwent贸w) szk贸艂 ponadgimnazjalnych, kt贸rym przyznano stypendium W贸jta Gminy Kwidzyn
za osi膮gni臋cia naukowe i artystyczne na rok szkolny 2013 / 2014
Wi臋cej »
Gminny Zesp贸艂 Interdyscyplinarny do spraw przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
Gminny Zesp贸艂 Interdyscyplinarny, to grupa specjalist贸w podejmuj膮ca wsp贸艂prac臋 celem udzielenia pomocy osobie, b膮d藕 rodzinie. Dzia艂ania Zespo艂u kierowane s膮 do rodzin dotkni臋tych przemoc膮, znajduj膮cych si臋 w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane s膮 na rozwi膮zywanie konkretnego problemu. W za艂膮czonej informacji okre艣lone zosta艂y zadania zespo艂u oraz wniosek.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4380330