Aktualno艣ci i og艂oszenia
Og艂oszenia i obwieszczenia

Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 kwietnia 2014 r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym w miejscowo艣ciach Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dankowo, Dubiel, Gurcz, Kamionka, Licze, Mareza, Nowy Dw贸r, Rakowiec i Grab贸wko
Wi臋cej »
Informacja dla mieszka艅c贸w gminy Kwidzyn
dotycz膮ca Punktu Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 kwietnia 2014 r.
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych w Rakowcu i Tychnowach
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o terminie i proponowanym porz膮dku XLII Sesji Rady Gminy Kwidzyn (25.04.2014 r.)
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie wsp贸lnego posiedzenia
Komisji sta艂ych Rady Gminy Kwidzyn (17.04.2014 r.)
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2014 r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w trybie bezprzetargowym w miejscowo艣ciach Brachlewo, Dubiel, Gurcz, Licze, Pastwa, Rozp臋dziny i Tychnowy
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy Kwidzyn o dniu 2 maja 2014 wolnym od pracy
dla Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Og艂oszenie o terminie posiedzenia
Komisji ds. Rozwoju Gminy, Bud偶etu i Rolnictwa (9.04.2014 r.)
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2014r.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w 2013 roku
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 marca 2014 r.
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych (Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Rakowice)
Wi臋cej »
Informacja w sprawie ochrony danych osobowych
oraz dokumentu to偶samo艣ci
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 lutego 2014 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie odcinka drogi wojew贸dzkiej nr 521
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lutego 2014 r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w miejscowo艣ciach Rakowiec i Tychnowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lutego 2014 r.
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych w Liczu, Marezie i Rozp臋dzinach
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 lutego 2014 r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w trybie bezprzetargowym w miejscowo艣ciach Grab贸wko, Janowo, Licze i Rakowiec
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2014 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie kanalizacji sanitarnej, usytuowanej w gminie Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2014 r.
o wydaniu decyzji ustalaj膮cej lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na wymianie istniej膮cej s艂upowej stacji transformatorowej oraz budowie energetycznego przy艂膮cza kablowego do zasilania budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych w obr臋bie geodezyjnym Rakowiec
Wi臋cej »
Komunikat G艂贸wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 21.01.2014 r.
do w艂a艣cicieli i zarz膮dc贸w obiekt贸w budowlanych w zwi膮zku z potencjalnymi zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w okresie zimowym
Wi臋cej »
Og艂oszenie Agencji Rynku Rolnego
o rozpocz臋ciu przyjmowania wniosk贸w o dop艂at臋 z tytu艂u zu偶ytego do siewu lub sadzenia materia艂u siewnego kategorii elitarny lun kwalifikowany
Wi臋cej »
Og艂oszenie ODR Kwidzyn
o szkoleniach dla rolnik贸w
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2014 r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w trybie bezprzetargowym w miejscowo艣ciach Licze, Rakowiec i Rozp臋dziny
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Gda艅sku
o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty w dniu 22 stycznia 2014 roku
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w 2014 roku
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 grudnia 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji transformatorowej s艂upowej, linii kablowej i napowietrznej nn 0,4kV na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 324/46, 325, 324/47, 321, 323/1, 323/2, 322/10, 322/5, 322/6, 322/9, 324/64, 324/116, 324/67, 322/2 i 320 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Janowo
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2013 r.
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 grudnia 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "Budowie drogi publicznej na dzia艂kach nr: 13/3, 15, 16, 23/3, 13/2, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 18/1, 18/2, 17, 19, 20, 21, 22, w obr臋bie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn"
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 grudnia 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2014-2016" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 listopada 2013r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w trybie bezprzetargowym w miejscowo艣ciach Nowy Dw贸r, Rakowiec i Tychnowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 listopada 2013 r.
o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wykazu dzia艂ek1 obj臋tych inwestycj膮 polegaj膮c膮 na budowie kanalizacji sanitarnej oraz o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2014" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2014" z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "Wymianie istniej膮cej s艂upowej stacji transformatorowej T-7176 Rakowiec Osiedle 2 oraz budowie energetycznego przy艂膮cza kablowego nn 0,4kV do zasilania budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych na dzia艂kach: 117, 116, w miejscowo艣ci Rakowiec"
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 listopada 2013 r.
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych w Liczu, Marezie i Rozp臋dzinach
Wi臋cej »
Komunikat W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 listopada 2013 r.
informuj膮cy o likwidacji obs艂ugi kasowej w siedzibie Urz臋du Gminy Kwidzyn z dniem 31 grudnia 2013 r.
Wi臋cej »
Lista student贸w, kt贸rym przyznano stypendium W贸jta Gminy Kwidzyn
za wybitne osi膮gni臋cia naukowe na rok akademicki 2013 / 2014
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2013 r.
o konsultacjach projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Kwidzyn w 2014 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
o podaniu do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w trybie bezprzetargowym w miejscowo艣ciach Gniewskie Pole, Mareza i Podzamcze
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 pa藕dziernika 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie drogi osiedlowej na nieruchomo艣ciach oznaczonych nr dzia艂ek 48/145, 48/47, 48/143, 48/4, 48/142, 16 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Gurcz
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 pa藕dziernika 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "Przebudowie odcinka drogi wojew贸dzkiej nr 521 w m. G贸rki"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 pa藕dziernika 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na: "Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ciach: Ma艂y Baldram, Kamionka, Brokowo i Dubiel"
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
o o podj臋ciu przez Rad臋 Gminy Kwidzyn uchwa艂y Nr XXXIII/182/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym G贸rki
Wi臋cej »
Protok贸艂 z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 10 wrze艣nia 2013 r.
nad przyj臋tymi rozwi膮zaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wi臋cej »
Lista uczni贸w (absolwent贸w) szk贸艂 ponadgimnazjalnych, kt贸rym przyznano stypendium W贸jta Gminy Kwidzyn
za osi膮gni臋cia naukowe i artystyczne na rok szkolny 2013 / 2014
Wi臋cej »
Gminny Zesp贸艂 Interdyscyplinarny do spraw przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
Gminny Zesp贸艂 Interdyscyplinarny, to grupa specjalist贸w podejmuj膮ca wsp贸艂prac臋 celem udzielenia pomocy osobie, b膮d藕 rodzinie. Dzia艂ania Zespo艂u kierowane s膮 do rodzin dotkni臋tych przemoc膮, znajduj膮cych si臋 w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane s膮 na rozwi膮zywanie konkretnego problemu. W za艂膮czonej informacji okre艣lone zosta艂y zadania zespo艂u oraz wniosek.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 2804903
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl