logo
Prawo miejscowe
Zarz膮dzenia W贸jta 2019 - 2023

Zarz膮dzenie Nr 148/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. organizacyjnych i obs艂ugi biura Rady w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie Zespo艂u ds. opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. organizacyjnych i obs艂ugi biura Rady w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 135/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zarz膮dzenie zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 3/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn.: "艢wiadczenie us艂ugi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy z terenu gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2020"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 13 pa藕dziernika 2019 r. oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomo艣ci publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia koordynatora gminnego ds. informatyki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zarz膮dzenie zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 4/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂贸w um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w materia艂贸w planistycznych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2019 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Teresy Soko艂owskiej, zatrudnionej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Zast臋pcy Kierownika Referatu podatk贸w i op艂at lokalnych, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy lub organu podatkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszcz贸艂 na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lipca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Edyty Nowak, zatrudnionej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, a tak偶e do przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia wychowawczego, z pomini臋ciem wydawania decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Danuty Kisiel, zatrudnionej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia wychowawczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia wychowawczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2019 r.
zmieniaj膮ce Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na ro 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 99/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "75 lat 偶ycia Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie" w ramach konkursu grantowego "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM" - V edycja
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie "Instrukcji sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. "艢wiadczenie us艂ugi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy z terenu gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 94/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 91/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 90/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 89/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Pana Roberta Paziewskiego, zatrudnionego w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn na stanowisku inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa, do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 87/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie odwo艂ania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 86/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 85/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie odwo艂ania ze stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Janowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa so艂ectwa G贸rki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 83/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 82/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 81/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 80/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u powypadkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 79/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenia w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 78/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Krzysztofa Michalskiego. Zast臋pcy W贸jta Gminy Kwidzyn, do dzia艂ania w imieniu W贸jta Gminy Kwidzyn jako organu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 75/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 74/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie udzielenie Dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Bezpieczniej" w ramach programu grantowego Tesco "Decydujesz, pomagamy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 72/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 71/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2018 rok oraz innych informacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 70/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 69/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 68/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie Zespo艂u Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Spo艂eczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych w wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego, zarz膮dzonych na dzie艅 26 maja 2019 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28.03.2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.03.2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmian w sk艂adzie Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 57/19 W贸jta Gminy kwidzyn z dnia 13.03.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂 podstawowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2019 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Zarz膮dzenie Nr 34/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez uczelnie, specjalno艣ci i formy kszta艂cenia nauczycieli prowadzone przez uczenie, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15lutego 2019 roku
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 stycznia 2019r.
W sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2019 roku
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2019 oraz ustalenie Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 stycznia 2019 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2019r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej, wzoru oferty, karty oceny formalnej i merytorycznej oraz sprawozdania z realizacji zada艅 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii
Wi臋cej »
Uchwala Nr V/24/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2019 r.
W sprawie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej za rok 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Bronno i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa O艣no i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Nowy Dw贸r i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Grab贸wko i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2019 r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa Janowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2019 r.
W sprawie upowa偶nienia Pani Ma艂gorzaty Kowalskiej zatrudnionej na stanowisku podinspektora do spraw ewidencji ludno艣ci w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn do dzia艂ania w imieniu W贸jta jako organu gminy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 16/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. ochrony 艣rodowiska i gospodarki odpadami w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustaleniu sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie podania kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szk贸l podstawowych, przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia spe艂nienia tych kryteri贸w, a tak偶e liczb臋 punkt贸w mo偶liw膮 do uzyskania za poszczeg贸lne kryteria
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 14/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019r.
W sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸l podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady so艂eckiej so艂ectwa G贸rki i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Brokowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Dubiel i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Janowo i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2019 r.
W sprawie zarz膮dzenia wybor贸w so艂tysa i rady soleckiej so艂ectwa Sza艂winek i zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 07 stycznia 2019 r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie okre艣lenia formy przekazywania sprawozda艅 przez kierownik贸w jednostek organizacyjnych gminy Kwidzyn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania dla Urz臋du Gminy Kwidzyn planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
W sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2019 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/19 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 8087232