logo
Finanse » Podatki i op艂aty
Zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Procedura i warunki ubiegania si臋 o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
nap臋dowego zu偶ywanego do produkcji rolnej w 2021 rokuW 2021 r. producent rolny mo偶e sk艂ada膰 do W贸jta Gminy Kwidzyn (w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia grunt贸w b臋d膮cych w posiadaniu lub wsp贸艂posiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzier偶awcy)) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysoko艣ci limitu zwrotu okre艣lonego na 2021 r.

W terminie:
1) od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent sk艂ada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzaj膮cymi zakup oleju nap臋dowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
2) od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent sk艂ada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzaj膮cymi zakup oleju nap臋dowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

W przypadku ubiegania si臋 przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do byd艂a, do wniosku o zwrot podatku do艂膮cza si臋 r贸wnie偶 dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawieraj膮cy informacje o liczbie du偶ych jednostek przeliczeniowych byd艂a b臋d膮cego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do ka偶dej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu ka偶dego miesi膮ca roku poprzedzaj膮cego rok, w kt贸rym zosta艂 z艂o偶ony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzgl臋dnieniem warto艣ci wsp贸艂czynnik贸w przeliczeniowych sztuk byd艂a na du偶e jednostki przeliczeniowe okre艣lonych w za艂膮czniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierz膮t gospodarskich oznakowanych, o kt贸rym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz膮t (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001). Producent rolny mo偶e ubiega膰 si臋 o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do byd艂a w danym terminie danego roku do艂膮czaj膮c do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

Za producenta rolnego uznaje si臋 osob臋 fizyczn膮, osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nie posiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, b臋d膮c膮 posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepis贸w o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepis贸w ustawy o podatku rolnym uwa偶a si臋 obszar grunt贸w sklasyfikowanych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w jako u偶ytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na u偶ytkach rolnych o powierzchni przekraczaj膮cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyj膮tkiem grunt贸w zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej innej
ni偶 dzia艂alno艣膰 rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi膮 przedmiot wsp贸艂posiadania, zwrot podatku akcyzowego przys艂uguje temu wsp贸艂posiadaczowi, co do kt贸rego pozostali wsp贸艂posiadacze wyrazili pisemn膮 zgod臋 (zgoda b臋dzie wyra偶ana we wniosku i nie dotyczy wsp贸艂ma艂偶onk贸w).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru S膮dowego we wniosku podaje numer z tego rejestru.

Wz贸r wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zosta艂 og艂oszony w drodze rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466).

Faktura powinna spe艂nia膰 wymogi okre艣lone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, ze zm.).

Kwot臋 zwrotu podatku akcyzowego ustala si臋 jako iloczyn ilo艣ci oleju nap臋dowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj膮cej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra okre艣lonej w rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2435), z tym, 偶e kwota zwrotu podatku nie mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 suma:
1) kwoty stanowi膮cej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju nap臋dowego (1,00 z艂/l), liczby 100 oraz powierzchni u偶ytk贸w rolnych b臋d膮cych w posiadaniu lub wsp贸艂posiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji grunt贸w i budynk贸w jako u偶ytki rolne wed艂ug stanu na dzie艅 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowi膮cej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju nap臋dowego (1,00 z艂/l), liczby 30 oraz 艣redniej rocznej liczby du偶ych jednostek przeliczeniowych byd艂a b臋d膮cego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzaj膮cym rok, w kt贸rym zosta艂 z艂o偶ony wniosek o zwrot podatku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzgl臋dnia si臋 grunt贸w gospodarstw rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej oraz grunt贸w zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej innej ni偶 dzia艂alno艣膰 rolnicza w rozumieniu przepis贸w o podatku rolnym.

W贸jt Gminy Kwidzyn wydaje decyzj臋 ustalaj膮c膮 wysoko艣膰 zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.

Wyp艂ata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nast膮pi w terminie:
1) 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku z艂o偶enia wniosku w pierwszym terminie,
2) 1 - 29 pa藕dziernika 2021 r. w przypadku z艂o偶enia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF192.5 KB POBIERZwniosek o zwrot podatku akcyzowego2019-01-04 10:07:37256
?11.8 KB POBIERZoswiadczenie producenta rolnego2019-01-04 10:07:46251
.DOC30.5 KB POBIERZo艣wiadczenie - dla sp贸艂ek2019-01-04 10:07:53220
.DOC28 KB POBIERZo艣wiadczenie - dot. faktur spoza terenu Gminy Kwidzyn oraz Miasta Kwidzyn2019-01-04 10:08:01229
?16.4 KB POBIERZo艣wiadczenie na okoliczno艣膰 dzier偶awy2019-01-04 10:08:09268

Autor : 艁ukasz Wereda
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Wereda
Data wprowadzenia : 2010-01-29 12:13:33
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-23 15:51:42
Liczba wy艣wietle艅 : 140

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Wereda  22.06.2020 19:56poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  22.06.2020 19:49poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  22.06.2020 19:46poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Wereda  07.03.2017 11:16poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  07.03.2017 11:16poka偶 t膮 wersj臋
Justyna Ratkowska  13.08.2013 08:41poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  29.01.2010 11:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11686979