Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 183/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Kwidzynie do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynkówZarządzenie nr 186/1/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Zarządzenie nr 189/2023 z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 186/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanychZarządzenie nr 188/2023 z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 187/2023 z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023 Zarządzenie nr 185/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 184/2023 z dnia 27 grudnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klsyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 182/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 181/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 180/2023 z dnia 20 grudnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 177/2023 z dnia 11 grudnia 2023 - w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kwidzyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojnyZarządzenie nr 179/2023 z dnia 19 grudnia 2023 - w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 178/2023 z dnia 18 grudnia 2023 - w sprawie planu kontroli na lata 2023 - 2024 dotyczącej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy KwidzynZarządzenie nr 169/2023 z dnia 24 listopada 2023 - w sprawie zatwierdzenia zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 175/2023 z dnia 11 grudnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 174/2023 z dnia 11 grudnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania plany finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 173/2023 z dnia 11 grudnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 176/2023 z dnia 11 grudnia 2023 - w sprawie naboru na zwalniające sie stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 172/2023 z dnia 04 grudnia 2023 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 171/2023 z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 170/2023 z dnia 29 listopada 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 165/2023 z dnia 21 listopada 2023 - w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 157/2023 z dnia 30 października 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 156/2023 z dnia 30 października 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 168/2023 z dnia 24 listopada 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 167/2023 z dnia 24 listopada 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 166/2023 z dnia 24 listopada 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 160/2023 z dnia 31 października 2023 - w sprawie organizacji Punktu Kontrolnego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy KwidzynZarządzenie nr 163/2023 z dnia 14 listopada 2023 - w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2024-2039 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2024Zarządzenie nr 162/2023 z dnia 10 listopada 2023 - w sprawie udzielenia pożyczki Kwidzyńskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu w KwidzynieZarządzenie nr 161/2023 z dnia 10 listopada 2023 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" Zarządzenie nr 159/2023 z dnia 31 października 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 158/2023 z dnia 31 października 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 155/2023 z dnia 24 października 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 154/2023 z dnia 24 października 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 153/2023 z dnia 20 października 2023 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacjiZarządzenie nr 151/2023 z dnia 18 października 2023 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku w zamian za święto przypadające w sobotęZarządzenie nr 148/2023 z dnia 13 października 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 147/2023 z dnia 13 października 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 146/2023 z dnia 13 października 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 150/2023 z dnia 17 października 2023 - w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2023/2024Zarządzenie nr 141/2023 z dnia 04 października 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Stawskiej, Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminyZarządzenie nr 145/2023 z dnia 09 października 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 144/2023 z dnia 09 października 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 143/2023 z dnia 05 października 2023 - w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 138/2023 z dnia 29 września 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 137/2023 z dnia 29 września 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 140/2023 z dnia 04 października 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia „Programu Upowszechniania Sportu i Turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2024-2026"Zarządzenie nr 136/2023 z dnia 27 września 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 135/2023 z dnia 27 września 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 134/2023 z dnia 27 września 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 133/2023 z dnia 22 września 2023 - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KwidzynieZarządzenie nr 132/2023 z dnia 22 września 2023 - w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024 finansowanego z Funduszu SolidarnościowegoZarządzenie nr 122/1/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 139/2023 z dnia 29 września 2023 - w sprawie wprowadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy KwidzynZarządzenie nr 131/2023 z dnia 22 września 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 130/2023 z dnia 22 września 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 129/2023 z dnia 22 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokZarządzenie nr 128/2023 z dnia 19 września 2023 - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie KwidzynZarządzenie nr 126/2023 z dnia 01 września 2023 - w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2024 rokZarządzenie nr 127/2023 z dnia 08 września 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 122/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 121/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatykiZarządzenie nr 118/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 119/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 120/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r."Zarządzenie nr 117/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 116/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 115/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 114/2023 z dnia 04 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn"Zarządzenie nr 112/2023 z dnia 20 lipca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 111/2023 z dnia 20 lipca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 110/2023 z dnia 20 lipca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie oraz do wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 107/2023 z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowana działania w imieniu Wójta jako organu gminy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnychZarządzenie nr 106/2023 z dnia 17 lipca 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku osłonowegoZarządzenie nr 105/2023 z dnia 17 lipca 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowegoZarządzenie nr 104/2023 z dnia 17 lipca 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowegoZarządzenie nr 103/2023 z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Pątkowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działań w imieniu Wójta jako organu gminy w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentówZarządzenie nr 95/2023 z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 109/2023 z dnia 17 lipca 2023 - zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 94/2023 z dnia 28 czerwca 2023 - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KwidzynieZarządzenie nr 102/2023 z dnia 12 lipca 2023 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil" w RakowcuZarządzenie nr 101/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 100/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 98/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 97/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 96/2023 z dnia 30 czerwca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 93/2023 z dnia 22 czerwca 2023 - zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 92/2023 z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 91/2023 z dnia 15 czerwca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 90/2023 z dnia 15 czerwca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 89/2023 z dnia 06 czerwca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 81/2023 z dnia 22 maja 2023 - w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie KwidzynZarządzenie nr 88/2023 z dnia 31 maja 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 87/2023 z dnia 29 maja 2023 - w sprawie powołania zespołu powypadkowegoZarządzenie nr 86/2023 z dnia 29 maja 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odbywania oraz rozliczania krajowych podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn i kierowników gminnych jednostek organizacyjnychZarządzenie nr 85/2023 z dnia 25 maja 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 84/2023 z dnia 25 maja 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 83/2023 z dnia 25 maja 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 19 maja 2023 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2022 rok oraz innych informacjiZarządzenie nr 79/2023 z dnia 19 maja 2023 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil" w RakowcuZarządzenie nr 77/2023 z dnia 08 maja 2023 - w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Cieple Mieszkanie" na terenie Gminy KwidzynZarządzenie nr 67/1/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - o zmianie Zarządzenia nr 14/22 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeniaZarządzenie nr 76/2023 z dnia 05 maja 2023 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil" w RakowcuZarządzenie nr 78/2023 z dnia 08 maja 2023 - w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 75/2023 z dnia 04 maja 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów z terenu Gminy Kwidzyn do placówek oświatowych."Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 - w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2022 rokZarządzenie nr 70/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 69/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2022 rokZarządzenie nr 71/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2022 rokZarządzenie nr 68/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 58/1/2023 z dnia 29 marca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 - w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie KwidzynZarządzenie nr 66/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 65/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 64/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 31 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 61/2023 z dnia 31 marca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 28 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 57/2023 z dnia 28 marca 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 56/2023 z dnia 27 marca 2023 - w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil" w RakowcuZarządzenie nr 55/2023 z dnia 27 marca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 54/2023 z dnia 27 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 53/2023 z dnia 27 marca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 29 marca 2023 - w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rokZarządzenie nr 51/2023 z dnia 17 marca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r."Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 21 marca 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa GurczZarządzenie nr 50/2023 z dnia 13 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przyznawania statusu opiekuna społecznego oraz dokarmiania i opieki nad wolno żyjącymi kotamiZarządzenie nr 49/2023 z dnia 09 marca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 48/2023 z dnia 09 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 47/2023 z dnia 09 marca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacynej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 46/2023 z dnia 28 lutego 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytulu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciąglości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 45/2023 z dnia 28 lutego 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach dzialu i rozdzialu między paragrafamiZarządzenie nr 44/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 43/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 27 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 25/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2023 rokuZarządzenie nr 40/2023 z dnia 22 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 37/2023 z dnia 15 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 36/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 16 lutego 2023 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 16 kwietnia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kwidzyn w okręgu wyborczym nr 13 oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 35/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Kwidzyn na lata 2023-2025Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2022/2023Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przeprowadzania wywiadów środowiskowychZarządzenie nr 32/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa SzałwinekZarządzenie nr 31/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa Ośno Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 29/2023 z dnia 10 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 28/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 05 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu refundacji podatku VATZarządzenie nr 21/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2023 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowejZarządzenie nr 23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 22/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenie nr 16/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Szyszki, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzjiZarządzenie nr 15/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Szyszki, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzjiZarządzenie nr 14/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczejZarządzenie nr 13/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z pominięciem decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry startZarządzenie nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry startZarządzenie nr 18/2023 z dnia 26 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 17/2023 z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenie nr 11/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KwidzynZarządzenie nr 10/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriaZarządzenie nr 9/2023 z dnia 12 stycznia 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 rokuZarządzenie nr 4/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2023Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 1/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 8/2023 z dnia 09 stycznia 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2023 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierzątZarządzenie nr 5/2023 z dnia 05 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn