Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Kierownik Referatu

Zdzisław Chojnacki

pokój nr 19, I piętro
tel. 55 261 41 65

e-mail: tereny@gminakwidzyn.pl

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Ewa Synakiewicz


pokój nr 19, I piętro
tel. 55 261 41 65

e-mail: odpady@gminakwidzyn.pl

Zakres działania Referatu:

1. sprawy związane z realizacją zadań gminy w zakresie utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym m.in.: prowadzenie spraw w zakresie wykaszania i odkrzaczania dróg i placów gminnych organizowanie i koordynacja pracy pracowników gospodarczych; organizacja i nadzorowanie robót publicznych i prac interwencyjnych; organizacja i nadzorowanie osób bezrobotnych skierowanych do pracy społecznie użytecznej, osób wskazanych przez sąd do wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne na terenie gminy oraz skazanych skierowanych do prac na terenie gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w ramach umów zawieranych z zakładem karnym; realizacja zadań gminy zapisanych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2. sprawy związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz
w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym m.in. wydawanie zezwoleń na: prowadzenie działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy,  prowadzenie ewidencji umów na wywóz nieczystości z nieruchomości położonych na terenie gminy, prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, podejmowania działań w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie zadań prowadzonych na tym stanowisku pracy, realizacja programu gminnego dotyczącego usuwania azbestu.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData