Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVII/402/2024 z dnia 27 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2024-2039Uchwała nr LVII/401/2024 z dnia 27 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2024 rokUchwała nr LVII/400/2024 z dnia 27 marca 2024 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2024Uchwała nr LVII/399/2024 z dnia 27 marca 2024 - w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030Uchwała nr LVII/398/2024 z dnia 27 marca 2024 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2024 rokuUchwała nr LVII/397/2024 z dnia 27 marca 2024 - w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jerzego w Tychnowach w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabutków w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówUchwała nr LVII/396/2024 z dnia 27 marca 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla obszaru gminy KwidzynUchwała nr LVI/395/2024 z dnia 15 lutego 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2024-2039Uchwała nr LVI/394/2024 z dnia 15 lutego 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2024 rokUchwała nr LVI/393/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Antoniego w Rakowcu w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejesrtu zabytków w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówUchwała nr LVI/392/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie nadania nazwy "ulica Tulipanowa" oraz "ulica Storczykowa" drogom wewnętrznym w DankowieUchwała nr LVI/391/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie nadania nazwy "ulica Piękna" drodze gminnej oraz działkom stanowiącym własność prywatnąUchwała nr LVI/390/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kwidzyn od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 60/3, położonej w obrębie geodezyjnym Tychnowy wraz z prawem własności znajdującej się na działce zabudowyUchwała nr LVI/389/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027Uchwała nr LVI/388/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2027Uchwała nr LVI/387/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028