logo
Urz膮d Gminy » Struktura organizacyjna
Dwuosobowe stanowisko ds. kadr i p艂ac
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Inspektor Gra偶yna Czapiewska
pokój nr 20, I pi臋tro
tel. 55.261.41.64 tel. 55.261.41.51 wew. 64
fax. 55.279.23.06
e-mail: kadry@gminakwidzyn.pl


Podinspektor Ewa Szwajkowska-Tul
p
okój nr 20, I pi臋tro
tel. 55.261.41.63 tel. 55.261.41.51 wew. 63
fax. 55.279.23.06
e-mail: place@gminakwidzyn.pl


Zakres dzia艂ania: Do w艂a艣ciwo艣ci dwuosobowego samodzielnego stanowiska do spraw kadr i p艂ac nale偶膮 w szczególno艣ci sprawy kadrowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urz臋du, sprawy p艂acowe pracowników, sporz膮dzanie dokumentacji dotycz膮cej ubezpiecze艅 spo艂ecznych i zdrowotnych pracowników i zleceniobiorców, sporz膮dzanie deklaracji PFRON, urlopy pracowników, ustalanie czasu pracy pracowników Urz臋du, szkolenia i dokszta艂canie pracowników Urz臋du, sprawy odbywania w Urz臋dzie sta偶ów i praktyk zawodowych, sprawy naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie, sprawy zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, sprawy zwi膮zane z wykonywaniem przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasi艂ku, korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej, prac spo艂ecznie u偶ytecznych na podstawie porozumienia zawartego pomi臋dzy Starost膮 a Gmin膮. .

Autor : Zarz膮dzenia W贸jta Nr 114/14
Zredagowa艂(a) : Justyna Ratkowska
Data wprowadzenia : 2012-08-01 09:30:39
Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-28 15:17:15
Liczba wy艣wietle艅 : 652

Redaktor  Data modyfikacji 
Justyna Ratkowska  28.02.2017 14:26poka偶 t膮 wersj臋
Agata Szcze艣niak  16.11.2017 12:26poka偶 t膮 wersj臋
Agata Szcze艣niak  05.08.2019 14:31poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Szutowicz  06.08.2019 06:28poka偶 t膮 wersj臋
Joanna Szutowicz  14.01.2020 07:23poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Justyna Ratkowska  03.03.2015 09:48poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  11.12.2014 12:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Findling  22.10.2013 09:46poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  04.07.2013 12:27poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  10.04.2013 09:20poka偶 t膮 wersj臋
Jaros艂aw Obuchowski  01.08.2012 08:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9755624