logo
Aktualno艣ci i og艂oszenia » Ochrona 艣rodowiska » Obwieszczenia W贸jta Gminy Kwidzyn
Rok 2021

Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2.03.2021r.
Podanie do publicznej wiadomo艣ci informacji o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi臋wzi臋cia -budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, w miejscowo艣ci Grab贸wko, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
zawiadomienie
o wyst膮pieniu o uzgodnienie warunk贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Gda艅sku, Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarz膮d Gospodarki Wodnej w Gda艅sku oraz o wyst膮pieniu o wydanie opinii odno艣nie warunk贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia do Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie -Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, w miejscowo艣ci Grab贸wko, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23.02.2021r.
Podanie do publicznej wiadomo艣ci informacji o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi臋wzi臋cia - Instalacja odnawialnego 藕r贸d艂a energii wykorzystuj膮ca do wytwarzania energii elektrycznej wy艂膮cznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowc贸w rolniczych, produkt贸w ubocznych rolnictwa, p艂ynnych lub sta艂ych odchod贸w zwierz臋cych, produkt贸w ubocznych, odpad贸w lub pozosta艂o艣ci z przetw贸rstwa produkt贸w pochodzenia rolniczego lub biomasy le艣nej zebranej z teren贸w innych ni偶 zaewidencjonowane jako rolne lub le艣ne, z wy艂膮czeniem biogazu pozyskanego z surowc贸w pochodz膮cych z oczyszczalni 艣ciek贸w oraz sk艂adowisk odpad贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27.01.2021 r.
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi臋wzi臋cia - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 w miejscowo艣ci Korzeniewo, Mareza i Obory, gmina Kwidzyn, powiat kwidzy艅ski, wojew贸dztwo pomorskie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.01.2021 r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, w miejscowo艣ci Rakowice, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25.01.2021 r.
o wyst膮pieniu o opini臋 co do obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, w miejscowo艣ci Rakowice, gmina Kwidzyn
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10754783