powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Aktualności i ogłoszenia
Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.01.2021 r.
o wydaniu decyzji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złaczy kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.01.2021 r.
o wydaniu decyzji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.01.2021 r.
o wydaniu decyzji - budowa linii kablowych nn 0,4 kV, budowie złączy oraz wymianie słupów w m. Rakowiec
Więcej »
KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W KWIDZYNIE
komunikat dot. stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.12.2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej do zasilania budynku usługowego w m. Rakowiec
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.12.2020
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Więcej »
konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kwidzyn na lata 2021-2025
Zarządzenie nr 176/20
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.12.2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn (w zakresie części działki nr 82/32 w obrębie geodezyjnym Górki)
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.12.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn (w zakresie części działki nr 82/32 w obrębie geodezyjnym Górki)
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI RADY GMINY KWIDZYN
Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w sali nr 22 (I piętro) Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI RADY GMINY KWIDZYN
Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w sali nr 22 (I piętro) Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji
Więcej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
o wszczęciu na wniosek International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod odpadowych i roztopowych z terenu International Paper - Kwidzyn za pomocą wylotów W3, W5, W7
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.12.2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w m. Kamionka
Więcej »
Terminy odbiorów odpadów z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2021
terminy odbiorów odpadów z terenu Gminy Kwidzyn w roku 2021
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 15:00, w sali nr 22
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 14:00
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16.12.2020 r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablową i szafkami pomiarowymi dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.12.2020 r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowanie linii kablowej nn 0,4 kV w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych nn-0,4 kV, budowie złączy oraz wymianie słupów w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 kV kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji po ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04 kV i złączy kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 09.12.2020 roku
zawiadomienie o wydaniu w dniu 7.12.2020 roku decyzji GP-ULICP-53/2020 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 126/1, 146/2, 179/23 w m. Rakowiec.
Więcej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 09.12.2020 roku
zawiadomienie o wydaniu w dniu 7.12.2020 roku decyzji GP-ULICP-52/2020 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 223/20, 223/35, 236, 539/10 w m. Rakowiec.
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
Informuję, iż w dniu 14 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali nr 22 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozwoju gminy, budżetu i rolnictwa.
Więcej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 01.12.2020 roku
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Górki dz. 15/10, 16/14, 17/23 oraz części działki 15/9
Więcej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 01.12.2020 roku
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV i złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych na dz. 51/2 w m. Lipianki
Więcej »
Obwieszczenie Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 01.12.2020 roku
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach 45, 54/12, 158 w m. Grabówko
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 listopada 2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Grabówko"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 listopada 2020r.
o wystawieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Grabówko"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 listopada 2020r.
o wystawieniu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Gniewskie Pole"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 listopada 2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Gniewskie Pole"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 listopada 2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w m. Brachlewo
Więcej »
PROGRAM WSPIERAJ SENIORA
Program wspieraj SENIORA
Więcej »
Kalendarz polowań zbiorczych_sezon 2020/2021_Darz Bór
kalendarz polowań
Więcej »
Plan polowań zbiorowych 2020-2021_Odyniec
plan polowań zbiorczych
Więcej »
ANKIETA_Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kwidzyn
zapraszamy do wypełnienia ankiety: http://www.profitest.pl/s/35504/U0fIrSEF
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 18 listopada 2020 r. (środa) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27.10.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w m. Górki
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27.10.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Lipianki
Więcej »
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26.10.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z przepompownią ścieków w m. Kamionka
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26.10.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Grabówko
Więcej »
Ogłoszenie
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacja statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.10.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w m. Brachlewo
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14.10.2020r.
o wydaniu decyzji nr WO.6540.2.3.2020 z dnia 14 października 2020 r. zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (...)
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.10.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.10.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm do budynku mieszkalnego w m. Rakowiec
Więcej »
Plan polowań zbiorowych 2020-2021
Plan polowań zbiorowych 2020-2021
Więcej »
Plan polowań zbiorowych koła Daniel Kwidzyn sezon 2020.2021
Plan polowań zbiorowych koła Daniel Kwidzyn sezon 2020.2021
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.10.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.10.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.10.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowo-pomiarowymi na zasilanie budynków mieszkalnych w m. Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.10.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV z w m. Rozpędziny
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.10.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w m. Mareza
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI
o posiedzeniu Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kwidzyn, w dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek) godz. 17:30, w sali nr 22 Urzędu Gminy Kwidzyn
Więcej »
Powszechny Spis Rolny 2020
Od 1 września do 30 listopada 2020 na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa badanie - Powszechny Spis Rolny 2020. Spisy rolne dostarczają kluczowych danych, w oparciu o które prowadzone są analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat. Pozyskane dane wykorzystywane są do podejmowania strategicznych decyzji niezbędnych do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 14 października 2020 r. (środa) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1.10.2020r.
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Więcej »
Ogłoszenie
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.09.2020r.
w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek oraz sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Kamionka
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.09.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE w m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21.09.2020
o wydaniu decyzji nr 51z/2020/AZ o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...) w m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21.09.2020
o wydaniu decyzji nr WI-III.747.1.8.2020.AM o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w m. Licze, Rakowiec - w celu wykonania badań podloża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych obiektów w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Nock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"
Więcej »
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 września 2020 r.
o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - ziemnego stawu rybnego przeznaczonego do celów rekreacyjnych (...) w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17.09.2020r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.09.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Brachlewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.09.2020r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w m. Rozpędziny
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7.09.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7.09.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
WI-III.747.1.8.2020.AM.g - o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi - o. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
WI-III.747.1.7.2020.AM.h - o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - o. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.08.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - przebudowa drogi - budowa oświetlenia drogowego w m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.08.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi - budowa oświetlenia drogowego w m. Tychnowy
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 10 września 2020 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 16:00
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) godz. 15:00, w sali nr 22
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.08.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - słupowa stacja transformatorowa zasilana linią kablową SN poprzez rozłącznik SN oraz budowie sieci kablowej nn w celu zasilania podmiotów w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w m. Licze, Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24.08.2020r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2020r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w m. Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2020r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2020r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.08.2020r.
dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Korzeniewo, Mareza i Obory, gm. Kwidzyn, pow. kwidzyński, woj. pomorskie"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.08.2020r.
podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Kwidzyn Solar Park" o mocy do 60 MW, zlokalizowanej w pobliżu msc. Kamionka, gm. Kwidzyn, powiat kwidzyński, woj. pomorskie"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.08.2020r.
o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych obiektów w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock (...)"
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie oraz dokumentacji hydrologicznej określającej warunki hydrologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock (...)"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5.08.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Tychnowy
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.07.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.07.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Brokowo Tychnowieckie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.07.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.07.2020r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.07.2020r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Rakowiec
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze agenta na emisję obligacji komunalnych Gminy kwidzyn
informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6.07.2020r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej zasilanej linią kablową SN poprzez rozłącznik SN, budowie sieci kablowej nn w celu zasilania podmiotów przyłączonych oraz jako powiązanie z istniejącą siecią nn w m. Grabówko
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 10 lipca 2020 r. (piątek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 12:00
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 8 lipca 2020 r. (środa) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26.06.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - doprowadzenie wody do działek budowlanych w Ośnie
Więcej »
GŁOSUJ BEZPIECZNIE
GŁOSUJ BEZPIECZNIE
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.06.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w m. Rakowiec
Więcej »
DOWOZY MIESZKAŃCÓW NA WYBORY_OŚNO
INFORMACJA DOT. DOWOZÓW MIESZKAŃCÓW
Więcej »
DOWOZY MIESZKAŃCÓW NA WYBORY_DUBIEL
INFORMACJA DOT. DOWOZÓW MIESZKAŃCÓW
Więcej »
DOWOZY MIESZKAŃCÓW NA WYBORY_BROKOWO
INFORMACJA DOT. DOWOZÓW MIESZKAŃCÓW_ BROKOWO
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy Kwidzyn
Komunikat Wójta Gminy Kwidzyn w sprawie przywrócenia od 26 czerwca 2020r. obowiązujących dni i godzin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22.06.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Brokowo Tychnowieckie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16.06.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Janowo
Więcej »
OGŁOSZENIE
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.06.2020r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.06.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.06.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.06.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-04 kV w m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Gdańsk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego + Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932
Więcej »
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZEGO KOMISJI REWIZYJNEJ GMINY KWIDZYN
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 15:00, w sali nr 22
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy Kwidzyn
postępowanie z zużytymi środkami ochrony osobistej
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26.05.2020r.
o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" w m. Brachlewo
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.05.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej - doprowadzenie wody do działek budowlanych w m. Brokowo Rakowieckie
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 27 maja 2020 r. (środa) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:15
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 maja 2020 r. (środa) godz. 14:00, w sali nr 22
Więcej »
Ogłoszenie
o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 27 maja 2020 r. (środa) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:15
Więcej »
Ogłoszenie
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 maja 2020 r. (środa) godz. 14:00, w sali nr 22
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.05.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.05.2020r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestycja obejmuje działki nr 117 oraz 169/2, położone w obrębie geodezyjnym Janowo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4.05.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kablowej NN 0,4 kV. Inwestycja obejmuje działki nr 74/5, 75/1, 76, 164/1, położone w obrębie geodezyjnym Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4.05.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii kablowych nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV. Inwestycja obejmuje działki nr: 4, 7/1, 7/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/4, 20, 23, 24/1, 25, 27, 42, 114 położone w obrębie geodezyjnym Obory
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4.05.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej zasilanej linia kablową SN poprzez rozłącznik SN oraz budowie sieci kablowej nn w celu zasilenia podmiotów przyłączanych oraz jako powiązanie z istniejącą siecią nn w m. Grabówko
Więcej »
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia projektu Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6.05.2020r.
o wydaniu w dniu 4 maja 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-24/2020 (sygnatura GP.6733.18.2020.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.04.2020r.
zawiadomienie o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-23/2020 (sygnatura GP.6733.17.2020.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w Piekarskim Młynie"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.04.2020r.
o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. - na działce nr 111, w obrębie geodezyjnym Brachlewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.04.2020r.
o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-22/2020 (sygnatura GP.673316.2020.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowo- pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16.04.2020r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowo - pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.04.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 97/8, 98/4, 166/1, położonych w obrębie Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.04.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 30/1, 30/2, 33, 34/2, 157, 221/1, położonych w obrębie Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.04.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV. Inwestycja obejmuje działki nr 367/7, 367/13, 367/15, położone w obrębie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.04.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr 80/29, 80/33 i 165, obręb Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.04.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce geodezyjnej nr 111, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.03.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych. Inwestycja obejmuje działki nr 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 657/8, położone w obrębie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.04.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kablowej nn-0,4 kV; inwestycja obejmuje działki nr: 278, 630/1, 630/2, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kablowej nn-0,4 kV; inwestycja obejmuje działki nr: 278, 630/1, 630/2, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 kwietnia 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce geodezyjnej nr 111, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzonych ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja Wojewody Pomorskiego
dot. utworzenia infolinii na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2
Więcej »
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 03.04.2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Narkomanii na rok 2020
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pawlickiej nr 4 i 6 w Rakowcu; inwestycja obejmuje działki nr: 402/21, 402/22, 402/23, 402/24, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gm. Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31.03.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie; inwestycja obejmuje działki nr: 175, 142, 143/4, 152/3, 171/4, 172/1, 172/4, 172/5, 172/6, w obrębie geodezyjnym Kamionka, w gm. Kwidzyn
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie ograniczenia dostępności w funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30.03.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 94, 150/6, 150/7, w obrębie geodezyjnym Rakowice, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31.03.2020r.
o wszczęciu budowie sieci kablowej NN 0,4 kV. Inwestycja obejmuje działki nr 74/5, 75/1, 76, 164/1, położone w obrębie geodezyjnym Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.02.2020r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26.03.2020r.
o wydaniu w dniu 25 marca 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-16/2020 (sygn. GP.6733.7.2020.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.03.2020 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.03.2020 r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania GP.6733.21.2020.I o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowych nn-0,4 KV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 42, 18/4, 15, 18/1, 17, 16, 20, 7/2, 7/1, 4, 23, 24/1, 25, 27, 114 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, gm. Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2020r.
o wydaniu w dniu 16 marca 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-14/2020 (sygnatura GP.6733.5.2020.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie ograniczenia dostępności w funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do końca marca 2020 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2020r.
o wydaniu w dniu 16 marca 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-13/2020 (sygnatura GP.6733.3.2020.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 25 marca 2020 r. (środa) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 16:00
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 25 marca 2020 r. (środa) godz. 15:00, w sali nr 22
Więcej »
UWAGA
W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 13.03.2020. r. od godz. 12.00 do odwołania zawieszona zostaje działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
Więcej »
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.03.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 378/5, 378/6, 378/9, 378/10, 378/11, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, gm. Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.03.2020r.
o wydaniu w dniu 9 marca 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-12/2020 (sygn. GP.6733.2.2020.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia zasilającego budynki mieszkalne. Inwestycja obejmuje działki nr 163, 165, 207, 209/8, położone w obrębie geodezyjnym Pastwa w gminie Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej zasilanej linią kablową SN poprzez rozłącznik SN, budowie sieci kablowej nn w celu zasilenia podmiotów przyłączanych oraz jako powiązanie z istniejącą siecią nn w m. Grabówko, gm. Kwidzyn. Inwestycja obejmuje działki nr 82/5, 165, 80/37, 80/35, 80/29, 80/34, 80/33, 80/32, 80/31, 80/25, 80/26, 80/27, 80/28, 150/8, 150/9, położone w obrębie geodezyjnym Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w m. Grabówko, gm. Kwidzyn. Inwestycja obejmuje działki nr 9W4, 166/1, 918, położone w obrębie geodezyjnym Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w m. Grabówko, gm. Kwidzyn. Inwestycja obejmuje działki nr 30/1, 30/2, 157, 33, 2412, 221/1, położone w obrębie geodezyjnym Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na: budowie sieci kablowej NN 0,4 kV w m. Mareza, gm. Kwidzyn. Inwestycja obejmuje działki nr 367/15, 367/13, 367/7, położone w obrębie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.03.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na: budowie sieci kanalizacji tłocznej, inwestycja zlokalizowana na działkach nr 80/29, 80/33, 165 w obrębie geodezyjnym Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26.02.2020r.
o wydaniu w dniu 24 lutego 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-10/2020 (sygn. GP.6733.81.2019.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.02.2020r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie rozdzielnicy stacji T-71641 na rozdzielnicę wolno-stojącą oraz budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia projektowanego budynku mieszkalnego; inwestycja obejmuje działki nr: 138/1, 139, 140/4, 140/5, 140/8, 140/9, 141/10, w obrębie geodezyjnym Rakowice, gm. Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20.02.2020r.
o wydaniu w dniu 17 lutego 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-9/2020 (sygn. GP.6733.78.2019.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.02.2020r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 383/23 w obrębie geodezyjnym Rakowiec oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu w/w planu.
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Wyniki otwartego konkursu ofert 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert 2020
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.02.2020r.
zawiadomienie, iż została wydana w dniu 11 lutego 2020r. decyzja Nr GP-ULICP-8/2020 (sygn. GP.6733.79.2019) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.02.2020r.
o wydaniu w dniu 11 lutego 2020r. decyzji Nr GP-ULICP-7/2020 (sygn. GP.6733.80.2019.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3.02.2020r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynków jednorodzinnych, gospodarczych w m. Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.01.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pawlickiej, ul. Jaśminowej, ul. Robotniczej i ul. Szkolnej w Rakowcu
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.01.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nn-0,4 kV i złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.01.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27.01.2020r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa wodociągu średniego ciśnienia zasilającego budynki mieszkalne w m. Pastwa
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2020 r.
o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.01.2020 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 stycznia 2020 r. (środa) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16.01.2020r.
ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2020 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.01.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.01.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w m. Nowy Dwór
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.01.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w m. Korzeniewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.01.2020r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w m. Górki
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.01.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE w m. Tychnowy
Więcej »
OGŁOSZENIE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.01.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa, dn 63 mm PE, długości ok. 86 mb) w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.01.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8.01.2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nn-04 rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-04kV w m. Brachlewo
Więcej »
OGŁOSZENIE
informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Informacja dotycząca planowanych polowań zbiorowych
Obwód łowiecki 214
Więcej »
Termin odbioru odpadów kamunalnych
BRACHLEWO NOWY DWÓR BROKOWO OŚNO BRONNO PAWLICE DANKOWO RAKOWICE DUBIEL RAKOWIEC GILWA MAŁA RAKOWIECKIE POLE GÓRKI ROZPĘDZINY KAMIONKA SZADOWO LICZE WOLA SOSENKA MAŁY BALDRAM GRABÓWKO OBORY
Więcej »
Termin odbioru odpadów kamunalnych
BALDRAM GNIEWSKIE POLE GURCZ JANOWO KORZENIEWO LIPIANKI NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA MAREZA PASTWA PODZAMCZE SZAŁWINEK TYCHNOWY
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.12.2019r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV w m. Lipianki
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.12.2019r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącz kablowo-pomiarowych w m. Korzeniewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.12.2019r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącz kablowo-pomiarowych w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.12.2019r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej zasilającej wiatę rekreacyjną w m. Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.12.2019r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.12.2019r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Grabówko
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 20 grudnia 2019 r. (piątek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 12:00
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2019r.
o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Nowy Dwór
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.12.2019r.
o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Korzeniewo
Więcej »
Komunikat Wojta Gminy Kwidzyn
Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Kwidzyn oraz inne zainteresowane osoby, że 27 grudnia 2019 r. ustalam dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Kwidzyn, z obowiązkiem odpracowania tego dnia w dniu 14 grudnia 2019 r. (godz. 7:00 do 14:00)
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 4 grudnia 2019 r. (środa) godz. 15:00, w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26.11.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rakowiec
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.11.2019 r.
zawiadomienie o wszczęciu postanowienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 15 KV i 0,4 KV, demontaż istniejącej linii napowietrznej oraz budowie wewnątrzzakładowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w m. Górki
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.11.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i przewodem tłocznym w m. Grabówko
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 listopada 2019r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej do zasilenia projektowanego budynku mieszkalnego w m. Rakowiec gmina Kwidzyn; inwestycja obejmuje działki nr: 500/1, 513, 506, 505, 507/6, 507/2, 508, 500/4, 500/3, w obrębie geod. Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 5 listopada 2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04, kV w m. Mareza
Więcej »
Ogłoszenie z dnia 6.11.2019 r.
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie
Więcej »
Informacja
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4.11.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4.11.2019 r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV w m. Lipianki
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4.11.2019 r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej NN 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Korzeniewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4.11.2019 r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej NN 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych w m. Grabówko
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.10.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej zasilającej wiatę rekreacyjną w m. Licze
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.10.2019 r.
o wydaniu decyzji na budowę linii kablowej do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego w m. Rakowiec
Więcej »
Ogłoszenie
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacja statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Rady Gminy Kwidzyn
o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 30 października 2019 r. (środa) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie Rady Gminy Kwidzyn
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16.10.2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16.10.2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Dankowo i Górki
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.10.2019 r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją i przewodem tłocznym w m. Grabówko
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.10.2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-04 kV w m. Podzamcze
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.10.2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04 kV ze złączem kablowo- pomiarowy, przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV w m. Pastwa i Janowo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.10.2019 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-54/2019 ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV (napowietrznej oraz kablowej) w m. Brachlewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.10.2019 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-55/2019 ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV, linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej w m. Licze
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.09.2019 r.
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-53/2019 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.09.2019 r.
o wydaniu decyzji nr GP-ULICP-52/2019 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych w m. Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.09.2019 r.
o wydaniu decyzji nr GP-ULICP-51/2019 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych m. Kamionka
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.09.2019 r.
o wydaniu decyzji nr GP-ULICP-50/2019 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami - cel mieszkaniowy w m. Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.09.2019 r.
o wydaniu decyzji nr GP-ULICP-49/2019 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami - cel mieszkaniowy w m. Brokowo Tychnowieckie
Więcej »
Ogłoszenie Rady Gminy Kwidzyn
o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie Rady Gminy Kwidzyn
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 25 września 2019 r. (środa) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17.09.2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych m. Podzamcze
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17.09.2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 kV, rozdzielnicy stacyjnej oraz wymianie słupa linii napowietrznej nn - 0,4kV w m. Janowo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.09.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej m. Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.09.2019 r.
o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kamionka
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9.09.2019 r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04 kV w m. Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2.09.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i szafy pomiarowej w m. Rozpędziny
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2.09.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych w m. Mareza
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Informacja
informacja prasowa Poważna awaria na Wiśle
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.08.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nn-04 kV m. Brachlewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27.08.2019 r.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych m. Tychnowy
Więcej »
Ogłoszenie
ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29.08.2019 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4kV rozdzielnicy stacyjnej oraz szafy pomiarowej m. Dubiel
Więcej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV m. Podzamcze
Więcej »
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego m. Obory
Więcej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowa Brokowo Rakowieckie oraz Licze
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2019 r.
obwieszczenie wszczęciu postępowania o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej NN 0,4 kV złącza kablowo - pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych m. Podzamcze
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2019 r.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-04 kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV m. Pastwa i Janowo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2019 r.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 kV, budowie rozdzielnicy stacyjnej nn-0,4 kV, wymiana słupa w linii napowietrznej nn-0,4 kV m. Janowo
Więcej »
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
w sprawie zawiadomienia o przekazaniu skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 maja 2019 r., znak: DLI.1.6621.21.2018.SG.19
Więcej »
Informacja Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez opady gradu w dniu 13 czerwca 2019 r. na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa urządzenia (stacja podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem retencyjnym) zaopatrzenia rolnictwa w wodę dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi Podzamcze, Gurcz, Szałwinek i Jarzębina - postępowanie zakończone wydaniem decyzji nr GP-ULICP-41/2019 z dnia 07.08.2019 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 sierpnia 2019 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pplegajacej na: przebudowie lub/i budowie sieci wodociągowej - Kwidzyn ul. Gdańska - Mareza ul. Grabowska - postępowanie zakończone wydaniem decyzji nr GP-ULICP-40/2019 z dnia 02.08.2019 r.
Więcej »
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
o wydaniu w dniu 31 lipca 2019 r. decyzji Nr GP-ULICP-38/2019 (sygn. GP.6733.39.2019.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej działki nr 188, 189 i 190/1 w Rakowcu
Więcej »
Ogłoszenie Rady Gminy Kwidzyn
o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie Rady Gminy Kwidzyn
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 sierpnia 2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne - Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 lipca 2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych - Kamionka
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 sierpnia 2019 r.
o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2019 r. decyzji Nr GP-ULICP-39/2019 (sygn. GP.6733.41.2019.II) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej dz. 32/7 i 32/8 w Kamionce
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami - cel mieszkaniowy - Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami - cel mieszkaniowy - Brokowo Tychnowieckie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 lipca 2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 188/3 w Rozpędzinach - wydanie decyzji nr GP-ULICP-36/2019
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 lipca 2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Mareza - wydanie decyzji nr GP-ULICP-35/2019
Więcej »
Obwieszczcenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc Kamionka, ul. Leśna gmina Kwidzyn (dz. nr 32/3, 32/4, 32/8, obręb geod. Kamionka, gm. Kwidzyn)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30.07.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV i szafy pomiarowej m. Rozpedziny
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30.07.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej NN 0,4kV m. Mareza
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie z dnia 15.07.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej nn-04 kV m. Dubiel
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.07.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 mm m. Mareza - wydanie decyzji
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.07.2019 r.
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa sieci kablowej m. Mareza - wydanie decyzji
Więcej »
protokół z posiedzenia komisji konkursowej
wyniki konkursu ofert na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.06.2019 r.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego m. Obory
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.06.2019 r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego m. Rakowice
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.06.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego m. Licze
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.06.2019 r.
obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE m. Korzeniewo
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17.06.2019 r.
obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej nN m. Rozpędziny
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu X sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 12:00
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.06.2019 r.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN m. Kamionka
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14.06.2019 r.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji katodowej m. Rakowiec
Więcej »
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.06.2019 r.
obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia m. Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.06.2019 r.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa urządzenia zaopatrzenia rolnictwa w wodę dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi: Podzamcze, Gurcz, Szałwienk, Jarzębina
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 03.06.2019 r.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej Kwidzyn ul. Gdańska - Mareza ul. Grabowska
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 03.06.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej (podziemnej) niskiego napięcia 0,4kV (dz. nr 9,4, obręb geod. Tychnowy)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 03.06.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalającej inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych (dz. nr 362/13, 365/15, 362/16 obręb geod. Tychnowy)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31.05.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej (dz. nr 188/3 obręb geod. Rozpędziny)
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOTLARZ W TYCHNOWACH
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE
Więcej »
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.05.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN- 15kV, słupowej stacji transformatorowej z wolnostojącą rozdzielnicą nn, linii kablowych nn-0,4kV wraz ze złączem kablowym w msc. Mareza (dz. nr. 572, 561/17, 559, 558, 561/16, 561/15, 524/2, 530/4, 519/2, 576/25, obręb geod. Mareza)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.05.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia PE dn 32 mm (dz. nr 576/8, 576/27, 576/28, obręb geod. Mareza)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28.05.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce nr 52/7 w msc. Mareza (dz. nr 56, 54, 52/8, 52/7, obręb geod. Mareza)
Więcej »
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOEJWÓDZTWA POMORSKIEGO
Więcej »
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w miejscowości Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24.05.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej eNN wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. nr 121/6, 105/1, 60, 61/1 obręb geod. Mareza)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27.05.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV w msc. Licze (dz. nr 447/2 obręb geod. Licze)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27.05.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania domu jednorodzinnego (dz. nr 282/4, 282/5 obręb geod. Rakowiec)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22.05.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (dz. nr 39/6, 40/8 obręb geod. Grabówko)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22.05.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej i linii kablowej SN-15kV i nn 0,4kV (dz. nr 365/1, 365/2, 365/3, 368/1, 387, 388/5, 388/7, obręb geod. Mareza)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22.05.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafką pomiarową (dz. nr 181/12, 257, obręb geod. Korzeniewo)
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 maja 2019 r. (środa) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 27 maja 2019 r. (poniedziałek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22.05.2019 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Rakowiec i Tychnowy
Więcej »
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15.05.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowo-pomiarowym do zasilania budynków mieszkalnych (dz. nr 331/3, 331/4, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 331/13, 331/14, 333, 337, obręb geod. Tychnowy)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 09.05.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków gospodarczych (dz. nr 239, 262, 295, 301, 304/2, 305/2, obręb geod. Korzeniewo)
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 08.05.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie kabla elektroenergetycznego częściowo w rurze osłonowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym (dz. 13/5, 92, 119/1, obręb geod. Rakowice)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 09.05.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych (dz. nr 336/1, 336/3, obręb geod. Mareza)
Więcej »
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Korzeniewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 06.05.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej an budowie linii kablowej nN do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 77/39, 77/40 w msc. Rozpędzony.
Więcej »
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych
Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że 25 maja 2019 roku będą odbierane odpady wielkogabarytowe przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 07.05.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych (dz. nr. 133/4, 133/5, 133/6, obręb geod. Licze)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 06.05.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne (dz. nr 86, 56/1) obręb geod. Korzeniewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.04.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż ulicy Pawlickiej (dz. nr 380/9, 381, 395, 396, 402/4, 403, 406/4, 406/8, 413, obręb geod. Rakowiec)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23.04.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia p=do 0,5 MPA dn 63 mm PE dł. ok. 145 mb (dz. nr 224, 226/9, obręb geod. Rakowiec)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17.04.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych (dz. nr. 340/7, 344, 350/7, 654/8, 654/9, obręb geod. Mareza)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17.04.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika i oświetlenia ulicznego przy ul. Kwidzyńskiej (dz. nr 176), obręb geod. Korzeniewo
Więcej »
INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Kwidzyn
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w dniu 20 kwietnia 2019 r. (sobota) będzie nieczynny.
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn, godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE RADY GMINY KWIDZYN
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 15:30, w sali nr 22
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Mareza, Rozpędziny
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gurcz
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.04.2019 r.
obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w celu zasilania domków jednorodzinnych m. Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 09.04.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych, działki nr 362/13, 362/15, 362/16, obręb geod. Tychnowy, gm. Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.04.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, inwestycja zlokalizowana na działkach nr 39/6, 40/8 obręb geod. Grabówko
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10.04.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej i linii kablowych SN-15 kV i nn 0,4 kV w msc. Mareza, gm. Kwidzyn (dz. nr 365/1, 365/2, 365/3, 368/1, 387, 388/5, 388/7 obręb geod. Mareza, Gmina Kwidzyn)
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Mareza
Więcej »
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 08.04.2019 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w miejscowości Licze, gm. Kwidzyn (dz. nr 447/2, obręb geod. Licze)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 08.04.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania domu jednorodzinnego w Rakowcu (działki nr 282/5, 282/4), obręb geod. Rakowiec, gm. Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
dla podmiotów leczniczych na realizację świadczonych usług zdrowotnych w zakresie terapii dla osób uzależnionych, spożywających alkohol, używających substancji psychoaktywnych oraz usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
dla podmiotów uprawnionych na realizację w 2019 roku zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i narkomanii oraz innym uzależnieniom poprzez wspieranie organizacji pozarządowych; przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 03.04.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz szafką pomiarową, inwestycja zlokalizowana na działkach nr 181/12, 257, obręb geod. Korzeniewo, gm. Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. nr 402/21, 383/53, obręb geod. Rakowiec, gm. Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2019
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - obręb geod. Rakowiec, działka nr 375/2
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.03.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków gospodarczych, inwestycja zlokalizowana na działkach nr 262, 239, 295, 301, 304/2, 305/2, obręb geod. Korzeniewo, gm. Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.03.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych, inwestycja zlokalizowana na działkach nr 336/1, 336/3, obręb geod. Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.03.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce nr 52/7 w msc. Mareza, inwestycja zlokalizowana na działkach nr 56, 54, 52/8, 52/7, położonych w obrębie geod. Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia zasilającego budynki mieszkalne na nieruchomościach oznaczonych nr dz. 340/7, 344, położonych w obrębie geod. Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z siecią tłoczną, inwestycja zlokalizowana na działkach nr 80/29, 80/35, 80/18, 80/9, 165 w obrębie geod. Grabówko
Więcej »
Ogłoszenie
o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 28 marca 2019r. (czwartek) w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn. Początek obrad o godz. 15:30
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.03.2019 r.
budowa linii kablowej nn 0,4kV i złącz kablowo pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych m. Tychnowy
Więcej »
Ogłoszenie
o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn w dniu 26 marca 2019 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18.03.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, obejmuje działki nr 128/5, 174, 128/11, 128/8 położone w obrębie geodez. Grabówko oraz działkę nr 107 w obrębie geodez. Nowy Dwór, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gdańsku z dnia 08.03.2019 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na poborze wód podziemnych w ilości większej niż 5m3/dobę.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12.03.2019 r.
o wszczęciu postępowania o ustawienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4KV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 340/7, 344, 350/7, 654/9 obręb geod.Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.03.2019 r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowego do zasilania budynków gospodarczych, działki nr 402/21, 402/30, 402/45, obręb geodezyjny Rakowiec, gm. Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 08.03.2019 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego - nr sprawy GP.6733.55.2018.I
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11.03.2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż ulicy Pawlickiej, obręb Rakowiec (działki nr 380/9, 381, 395, 396, 402/4, 403, 406/8, 406/4, 413)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Obwieszczenie - GP.6733.3.2019.I
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
budowa gazociągu ś/c PE dn 63 mm wraz z przyłączem PE dn 32 m. Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE
obwieszczenie GP.6733.13.2019.I z dnia 5.03.2019 r.
Więcej »
Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży m. Pastwa
Więcej »
Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży m. Gurcz
Więcej »
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży m. Rozpędziny ul. Kwiatowa 18
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV m. Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji na działce 107 m. Nowy Dwór
Więcej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji na działkach nr 80/29, 80/35, 80/18, 80/9, 165 m. Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - działki nr 340/7, 344 m. Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIIE
Obwieszczenie o zakończeniu z dnia 15.02.2019r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa, dn 90 mm PE, długości ok. 280 mb); inwestycja obejmuje działki numer: 402/21, 383/53, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu sesji
W sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 15 lutego 2019 r
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Wójt Gminy Kwidzyn
Informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych, ujętych w rocznym programie współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Więcej »
KOMUNIKAT SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
O udziale społeczeństwa w opracowaniu Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023-z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 listopada 2018r., została wydana w dniu 29 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-3/2019 (sygn. GP.6733.51.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego"; inwestycja obejmuje działki nr: 194 i 199, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 grudnia 2018r., została wydana w dniu 29 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-4/2019 (sygn. GP.6733.52.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV"; inwestycja obejmuje działki nr: 12/1, 13/6, 15/1, 15/5, 17/2, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 listopada 2018r. została wydana w dniu 28 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-2/2019 (sygn. GP.6733.50.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych"; inwestycja obejmuje działki nr: 25/3, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26/5, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, położone w obrębie geod. Brokowo Tychnowieckie, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c PE dn 63 mm wraz z przyłączem PE dn 32; inwestycja obejmuje działki nr: 76, 92, 93/10, w obrębie geod. Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych m. Rakowiec
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowego do zasilania budynków gospodarczych; inwestycja obejmuje działki nr: 402/21, 402/30, 402/45, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu sesji
W sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 25 stycznia 2019 r
Więcej »
APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam że na wniosek z dnia 2 listopada 2018r., została wydana w dniu 4 stycznia 2019r. decyzja Nr GP-ULICP-1/2019 (sygn. GP.6733.48.2018.I) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie sieci kablowej nn 0,4 kV" na terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 256, w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn z dnia 4 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłasza się informację o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH na rok 2019
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 26 października 2018r. została wydana w dniu 21 grudnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-48/2018 (sygn. GP.6733.47.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w m. Grabówko. Inwestycja obejmuje działki nr 40/8 i 40/11, położone w obrębie geodezyjnym Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2018r.
Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości oznaczonej nr działek 157/140 i 157/142 położonymi w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV; inwestycja obejmuje działki nr: 13/6, 15/1, 17/2, 15/5, 12/1, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam że na wniosek z dnia 24 października 2018r. została wydana w dniu 18 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-47/2018 (sygn. GP.6733.46.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 32/1 w m. Kamionka", inwestycja obejmuje dz. nr: 31/3, 32/3, 33, w obrębie geodezyjnym Kamionka, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 3 października 2018r. została wydana w dniu 13 grudnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-46/2018 (sygn. GP.6733.44.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 33/1, 70/1, 70/2, 70/3, położonych w obrębie Obory w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 października 2018r. została wydana w dniu 12 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-45/2018 (sygn. GP.6733.45.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV" inwestycja obejmuje działki oznaczone nr: 1, 2, 3/2, 5, 6, 9, 612/2, 616, położone w obrębie geod. Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 26/5, 25/3, 25/5, 26/10, 25/8, 25/7, 25/6, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, w obrębie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej eNN wraz z szafką pomiarową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja obejmuje działki nr: 194, 199, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie o zwołaniu sesji
w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 21.12.2018 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam że na wniosek z dnia 1 X 2018r. została wydana w dniu 4 grudnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-44/2018 (sygn. GP.6733.43.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" inwestycja obejmuje działkę oznaczoną nr 279/2, w obrębie geodezyjnym Licze, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 12.12.2018 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29.11.2018 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomości oznaczonej nr działek 33/1, 70/1, 70/2, 70/3 położonymi w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
o terminie posiedzenia Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, położonych w miejscowości Grabówko, Janowo, Korzeniewo, Mareza, Obory i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam że na wniosek z dnia 10 września 2018r. (skorygowany dnia 24 września 2018r.) została wydana w dniu 14 listopada 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-43/2018 (sygn. GP.6733.39.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4 kV" inwestycja obejmuje działki oznaczone nr: 261/12, 261/17, 261/18, 172, obręb geodezyjny Brachlewo, gmina Kwidzyn.
Więcej »
INFORMACJA
odbiór odpadów komunalnych
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego o zwołaniu sesji na dzień 19 listopada 2018r. (poniedziałek) na godz. 9.00
Więcej »
OGŁOSZENIE
użyczenie - Rozpędziny
Więcej »
OGŁOSZENIE
ogłoszenie o przetargu m. Tychnowy nr działki 373/8 GD1I/00022180/0
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r. dot. budowy sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 256 położonej w Korzeniewie
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 listopada 2018 r. - budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV m. Rakowiec w celu zasilania domków jednorodzinnych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 32/1, w miejscowości Kamionka ul. Leśna gm. Kwidzyn'; inwestycja obejmuje działki nr: 33, 32/3, 31/3, położone w obrębie geodezyjnym Kamionka, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję ostatnią sesję VII kadencji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 14 listopada 2018r.
Więcej »
OGŁOSZENIE posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działek 40/8 i 40/11 położonymi w obrębie geodezyjnym Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
INFORMACJA- dowóz osób niepelnosprawnych
Więcej »
Dowóz na wybory z Brokowa - ogłoszenie dla mieszkanców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
Dowóz na wybory z Osna - ogłoszenie dla mieszkańców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
Dowóz na wybory z Dubiela - ogłoszenie dla mieszkańców
II TURA WYBORÓW
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam że na wniosek z 4 lipca 2018r. (uzupełnionego/skorygowanego dnia: 20 sierpnia, 5 września oraz 3, 5 i 11 października 2018r.) została wydana w dniu 25 października 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-41/2018 (sygn. GP.II.6733.27.2018) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV (napowietrznej oraz kablowej)" na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 4, 8, 9, 10, 14/1, 15/1, 15/4, 16/1, 16/2, 17/2, 17/3, 17/5, 17/7, 17/8, 18, 19, 21, 181/5, 254/7, położonych w obrębie geodezyjnym Brachlewo, gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2018
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje działki nr: 1, 2, 3/2, 5, 6, 9, 612/2, 616, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam że na wniosek z dnia 28 sierpnia 2018r., została wydana w dniu 22 października 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-35/2018 (sygn. GP.II.6733.36.2018) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 10 września 2018r., została wydana w dniu 25 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-40/2018 (sygn. GP.6733.42.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działki 70/3, 73/151, położone w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 10 września 2018r. została wydana w dniu 24 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-39/2018 (sygn. GP.6733.41.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działki 504/1, położona w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
zawiadamiam,że na wniosek z dnia z dnia 10 września 2018r. została wydana w dniu 23 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-38/2018 (sygn. GP.6733.40.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 483/17, 483/19, 484, położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 7 września 2018r. została wydana w dniu 23 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-37/2018 (sygn. GP.6733.38.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c Dn 63 PE wraz z przyłączem gazu PE Dn 32. Inwestycja obejmuje działki nr 19/10, 21, 23 w obrębie Nowy Dwór oraz nr 80/8, 80/9, 80/20 i 165 w obrębie Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 3 września 2018r. została wydana w dniu 23 października 2018r. decyzja nr GP-ULICP-36/2018 (sygn. GP.6733.35.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową terenie działek nr 530/4 oraz 561/15, położonych w obrębie Mareza w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.
Więcej »
INFORMACJA
DOWÓZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO LOKALU WYBORCZEGO NA TERENIE GMINY KWIDZYN
Więcej »
Dowóz na wybory - Brokowo
Więcej »
Dowóz na wybory - Dubiel
Więcej »
Dowóz na wybory - Ośno
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 października 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce geodezyjnej nr 279/2, w obrębie geodezyjnym Licze, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania LVI Sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 17.10.2018 r.
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawną zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego
Więcej »
wyniki wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
wyniki wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 października 2018 r.
obwieszczenie ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV m. Tychnowy
Więcej »
INFORMACJA DLA WYBORCÓW
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję, że został sporządzony spis wyborców. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania LV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 4 października 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
O zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa PASTWA
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 25 września 2018r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 września 2018 r.
zawiadomienie o wydanej w dniu 18 września 2018r. decyzji nr GP-ULICP-32/2018 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " rozbudowie sieci wodociągowej" inwestycja obejmuje dz. nr: 60, 81, 85, 233/6 w obrębie geodezyjnym Górki, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 września 2018r.
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,budowie linii kablowej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje działki nr: 261/17, 261/18, 172, położone w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 września 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Rakowiec gm. Kwidzyn w celu zasilenia domków jednorodzinnych"; inwestycja obejmuje działki nr: 402/24, 402/21, 403, 420, 438, 466, 491/2, 491/4, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 września 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działek 73/151 i 70/3 położonymi w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 września 2018r.
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr działki 504/1 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 września 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 483/17, 483/19 i 484 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 września 2018 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV"; inwestycja obejmuje działki nr: 21, 18, 17/2, 17/3, 15/4, 15/1, 14/1, 17/8, 19, 17/7, 17/5, 16/2, 16/1, 8, 9, 10, 254/7, 254/6, 181/5, 4, 3, 2/2, położone w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 września 2018 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomościach oznaczonych nr działek 561/15 i 530/4 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 2018 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie gazociągu ś/c PE dn 63 wraz z przyłączem gazu PE dn 32 na nieruchomościach oznaczonych nr działek 19/10, 21 i 23 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór oraz nr działek 165, 80/9, 80/8 i 80/20 położonych w obrębie geodezyjnym Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE 0 KONSULTACJACH
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Korzeniewo, Mareza, Rakowiec i Rozpędziny, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 września 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego; inwestycja obejmuje działki nr: 205/13, 205/15, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania LIV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 11 września 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zawiadomienie o III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Informuję, że dnia 29 sierpnia 2018r. /środa/ o godz. 14:00 odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja dla mieszkańców qminy Kwidzyn dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie skrócenia oraz zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn z powodu upałów
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam że została wydana w dniu 6 sierpnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-30/2018 (sygn. GP.6733.26.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków" na terenie działki nr 391/2, położonej w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie linii kablowej nn do budynku mieszkalnego jednoro-dzinnego na dz. 163/11 w miejscowości Licze, gm. Kwidzyn"; inwestycja obejmuje działki nr: 163/13, 161/5, 163/11, położone w obrębie geodezyjnym Licze, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r.
W sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 29 maja 2018r. Pana Tomasza Wiśniewskiego, została wydana w dniu 1 sierpnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-29/2018 (sygn. GP.6733.25.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja obejmuje działki nr 26, 27, 48, 49 w obrębie geodezyjnym Lipianki w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 29 maja 2018r. Pani Agaty Wiśniewskiej, została wydana w dniu 1 sierpnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-28/2018 (sygn. GP.6733.24.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje działki nr 112/3, 112/7, 112/8 w obrębie geodezyjnym Janowo w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy i najmu, położonych w miejscowości Baldram, Dankowo, Górki, Janowo, Lipianki, Pastwa, Rakowiec i Rozpędziny, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam że na wniosek z dnia 24 maja 2018r. Pana Andrzeja Guzow - ELEKTRO-KOMPLEKS S.C. Andrzej Guzow, Tomasz Hołub, ul. Sienkiewicza 57c/2, 82-200 Malbork będącego pełnom.: Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie, została wydana w dniu 30 sierpnia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-27/2018 (sygn. GP.6733.23.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV dla zasilania działki nr 292/1"; inwestycja obejmuje dz. nr: 291 i 292/1, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Informacja Starosty Kwidzyńskiego
HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 60, 81, 85 i 233/6 położonych w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 134/1, 135, 60/3 położonych w obrębie geodezyjnym Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania LIII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 31 lipiec 2018r.
Więcej »
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dalej GDOŚ, przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Ventus Kwidzyn Sp. z o.o., reprezentowaną przez r.pr. Andrzeja Dziurę, na decyzję Generalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska z dnia 11 kwietnia. 2018 r., znak: DOOŚ-dś1.4210.23.2017.AB.18, uchylającą w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2015 r., znak: RDOŚ-Gd-W00.4210.36.2012.AM.58, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Kwidzyn i umarzającą postępowanie pierwszej instancji w całości.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Elektroniczne zwolnienia lekarskie
Informacja o bezpłatnym szkoleniu jakie organizuje 25 lipca br. Inspektorat ZUS w Kwidzynie.
Więcej »
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem.
Więcej »
Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawną zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 26 kwietnia 2018r. została wydana w dniu 5 lipca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-25/2018 (sygn. GP.6733.19.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego. Inwestycja obejmuje działki nr 48/3 i 50, położone w obrębie geod. Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
0 WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil" w Rakowcu.
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 9 maja 2018r. została wydana w dniu 9 lipca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-26/2018 (sygn. GP.6733.20.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych. Inwestycja obejmuje działki nr 117, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1, 166/4, 166/5, położone w obrębie geodezyjnym Janowo, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania LII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 14 lipca 2018r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerwca 2018r.
zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 29 czerwca 2018 roku Nr GP-ULICP-24/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania budynków mieszkalnych" - Janowo
Więcej »
Komunikat
w sprawie suszy w uprawach
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2018 z dnia 19.06.2018 r. dla zamierzenia pod nazwą: "przebudowa odcinka elektroenergetycznego linii napowietrznej nn-0,4kV o długości ok. 1.151 m w m. Szramowo, gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2, 192/1 obręb Szramowo, gm. Prabuty i na dz. 175/4, 175/5, 175/3, 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn"
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo - pomiarowego do zasilenia budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków; inwestycja obejmuje działkę nr 391/2, w obrębie geod. Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,budowie linii elektroenergetycznej kablowej dla zasilania działki nr 292/1 w m. Rakowiec ul. Sportowa"; inwestycja obejmuje działki nr: 291, 292/1, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania LI sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 26 czerwca 2018r.
Więcej »
OGŁOSZENIE
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 117, 166/4, 166/5, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1 położonych w obrębie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 26, 27, 48, 49 położonych w obrębie geodezyjnym Lipianki, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10 kwietnia 2018r. Pana Krzysztofa Michalskiego - Zastępcy Wójta Gminy Kwidzyn, została wydana w dniu 8 czerwca 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-23/2018 (sygn. GP.6733.15.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,rozbiórce i budowie nowego mostu drogowego przez rzekę Liwę w ciągu drogi gminnej nr 247026G" na terenie nieruchomości oznaczonej nr działek: 89/2, 139, 142, 143/2, w obrębie geodezyjnym Kamionka, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 8 czerwca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 112/3, 112/8, 112/7 położonych w obrębie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020. Gmina Kwidzyn przystąpiła w 2017 r. do wieloletniego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 5 kwietnia 2018r. Pana Tomasza Kasprowicz - Biuro Projektowe ,,ELTOM", ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, będącego pełnomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, została wydana w dniu 4 czerwca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-21/2018 (sygn. GP.6733.14.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 530/4 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 28 marca 2018r. Pana Tomasza Kasprowicz - Biuro Projektowe ,,ELTOM", ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, będącego pełnomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, została wydana w dniu 4 czerwca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-20/2018 (sygn. GP.6733.11.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 10/1, 30, 31, 37, położonych w obrębie Lipianki w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Jonowo, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Decyzją Nr GP - ULICP - 18/2018 ustala lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN-0,4 kV celem zasilenia w energię elektryczną budynku jednoro-dzinnego na działce nr 103, w miejscowości Tychnowy"; inwestycja obejmuje działki nr: 114, 102/2, 103, 104/11, 107/1, 376, położone w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Więcej »
Informacja
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Rakowiec
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Dankowo.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania L sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 maja 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Obwieszczenie
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na nieruchomości oznaczonych nr działek 117, 166/4, 166/5, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4 położonych w obrębie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu w miejscowości Dankowo, Mareza, Rakowiec i Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Informacja Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS województwa pomorskiego Krzysztofa Cieszyńskiego
Pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszają 19 maja na ogólnopolskie wydarzenie pod hasłem
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Więcej »
Informacja
Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
Więcej »
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca odbioru odpadów wielogabarytowych.
Więcej »
Obwieszczenie
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dal inwestycji polegającej na ,,budowie świetlicy kulturalno-oświatowej wraz z wydzielaniem drogi dojazdowej do m. Wola-Sosenka" na terenie nieruchomości oznaczonej nr. działek 65 i 66/1 w obrębie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kwidzyn za 2017r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
O wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawarciu porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN - 0,4 KV w m. Szramowo gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2, 192/1 obręb Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn.
Więcej »
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Zawiadomienie w sprawie ,,Budowy famy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Kwidzyn"
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamia o wydaniu decyzji nr GP-ULIC-14/2018 (sygn. GP.6733.6.2018.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychnowy I Podzamcze. inwestycja obejmuje działki nr:363, 364/7, 364/8, 364/10, 365/2, 365/4, 365/5, 365/6, 65/7, 365/8, 366/1, 366/3, 366/4, 367, 368/2, 368/3, 368/5, 369/2, 369/3, 369/5, 370, 371/19, 371/20, 371/21, 371/22, 371/23, 371/28, 372/7, 381, 382, 391/1, 391/2, w obrębie geodezyjnym Tychnowy oraz nr 265/1, 265/5, 326, 337/19, 337/20, 340, 341, 342/5, w obrębie geodezyjnym Podzamcze w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
informuje o padaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Mareza.
Więcej »
Wójt Gminy Kwidzyn
informuje o padaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Rakowiec.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych - obręb geodezyjny Brokowo Tychnowieckie
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych - obręb geodezyjny Rozpędziny oraz Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 30 sierpnia 2017 roku (wraz z uzupełnieniem z dnia 21 marca 2018 r.) Pana Michała Rajkiewicz, Biuro Techniczne ,,EKO-WOD", ul. Legionów 27, 82-300 Elbląg, będącego pełnomocnikiem: Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, została wydana w dniu 24 kwietnia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-13/2018 (sygn. GP.6733.45.2017.I.) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory. Inwestycja obejmuje działki nr: 11/1, 4, 7/1, 7/2, 10, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 20, 23, 24/1, 27, 32/1, 32/2, 33/1, 34, 36/1, 42, 43, 69/5, 69/11, 69/12, 73/223, 114 w obrębie geodezyjnym Obory w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie z dnia 17 kwietnia 2018r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo - pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 117, 168/5, 169 położonych w obrębie geodezyjnym Janowo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo
Z dnia 21 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do zasilenia budynkow mieszkalnych jednorodzinnych na dz. geod. nr 351, 352, 353, 350/2, 342, 340/2, 344, 335, 339, 336/1, 328, 324, 308, 307/1 obręb Trzciano, gm. Ryjewo i na dz. geod. nr 167 obreb Dubiel, gm. Kwidzyn na wniosek Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg pełnomocnika Energa - Operator SA, z siedzibą w Gdańsku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,rozbiórce i budowie nowego mostu drogowego przez rzekę Liwa w ciągu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn"; inwestycja obejmuje działki nr: 89/2, 139, 142, 143/2, obręb Kamionka, gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XLVIII / 331 / 18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębach geodezyjnych Mareza i Podzamcze.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XLIX sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 26 kwietnia 2018r.
Więcej »
OGŁOSZENIE
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 kwietnia 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomości oznaczonej nr działki 530/4 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 11 kwietnia 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomościach oznaczonych nr działek 70/2, 71, 72, 34 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłasza się aktualizację podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową na nieruchomościach oznaczonych nr działek 10/1, 30, 31, 37 położonych w obrębie geodezyjnym Lipianki, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 97/3, 134/7, 176 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :,,przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN-0,4 kV celem zasilenia energią elektryczną budynku jednorodzinnego na działce nr 103, w miejscowości Tychnowy ul. Kościelna, gmina Kwidzyn"; inwestycja obejmuje działki nr:114, 102/2, 103, 104/11, 107/1, 376 położone w obrębie geodezyjnym Tychnowy,gmina Kwidzyn.
Więcej »
Młodzieżowa Rada Gminy Kwidzyn zawiadamia o II sesji
Informuję, że dnia 11 kwietnia 2018r. o godz. 14:30 odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 43, 42, 18/2, 15, 18/1, 14, 10, 7/1, 7/2, 17, 20, 23, 24/1, 27, 69/11, 69/12, 114, 32/2, 32/1, 33/1, 34, 73/223, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, w gminie Kwidzyn oraz korekty wniosku z dnia 21 marca 2018r. poprzez dopisanie do wniosku działek oznaczonych nr 1/1, 4, 16 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową; inwestycja obejmuje dz. nr 172, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w miejscowości Dankowo, Gurcz i Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach oznaczonych nr działek 80/7, 109/2, 121/10 położonych w obrębie geodezyjnym Rozpędziny, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn- Prabuty
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Więcej »
OGŁOSZENIE
w sprawie zwołania XLVIII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 27 marca 2018r.
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Brachlewie, Rakowcu i Tychnowach.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geod. Baldram, gm. Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie świetlicy kulturalno-oświtowej ( w miejscowości Ośno) wraz z wydzieleniem drogi dojazdowej do Woli-Sosenki" obejmującej dz. nr:66/1, 65 w obrębie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 marca 2018r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Tychnowy oraz Podzamcze, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 grudnia 2017 roku Pani Małgorzaty Magoń, reprezentującej Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Obrońców Pokoju 46G/2, 83-00 Pruszcz Gdański, działającej z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR SA,oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana w dniu 6 marca 2018r. decyzja nr GP-ULICP-12/2018 (sygn. GP.I. 6733.1.2018) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV. Inwestycja obejmuje działki nr 102, 269/2, 252/2, 253, 167/4, 167/3, 167/2, 167/6, 167/5, 371/6, 147/3, 147/2, 149, 148, 165, 371/4, 371/17, 371/8, 371/21, 371/20, 371/19, 371/18, 371/16, 371/15, 371/14, 371/13, 371/12 w obrębie Podzamcze, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2017 roku Biura Projektowego "ELTOM" inż. Tomasz Kasprowicz, ul. Kwidzynska 9, 14-200 Iława, będącego pełnomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima6, 10-950 Olsztyn, została wydana w dniu 28 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-11/2018 (sygn. GP.I.6733.61.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz szafki pomiarowej. Inwestycja obejmuje działkę nr 35/8, 35/9 w obrębie Grabówko, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2017 roku Biura Projektowego "ELTOM" inż. Tomasz Kasprowicz, ul. Kwidzynska 9, 14-200 Iława, będącego pełnomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima6, 10-950 Olsztyn, została wydana w dniu 28 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-10/2018 (sygn. GP.I.6733.60.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz szafki pomiarowej. Inwestycja obejmuje działkę nr 576/27 w obrębie Mareza, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. (GL.6850.1.2018)
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr 3 / 18 Zebrania Wiejskiego sołectwa Górki z dnia 16 lutego 2018r.
W sprawie wyboru sołtysa sołectwa Górki
Więcej »
Uchwała Nr 2 / 18 Zebrania Wiejskiego sołectwa Górki z dnia 16 lutego 2018r.
W sprawie przyjęcia rezygnacji sołtysa sołectwa Górki.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XLVII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 27 lutego 2018r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 3 stycznia 2018r. Pana Jerzego Glaza - PUPH "EL-BUD" Michał Szymański, ul. Zdrojowa 2, 82-522 Sadlinki będącego pełnomocnikiem: Energa-Operator S.A. Odział w Olsztynie, została wydana w dniu 14 lutego 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-10/2018 (sygn. GP.6733.2.2018.II) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilenia budynkow mieszkalnych"; inwestycja obejmuje dz. nr:28/5, 28/6, 28/8, 28/9, 28/15, w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia, że na wniosek z dnia 15 grudnia 2017r. pani Małgorzata Bryćko-Krauza z firmy "PROJEKTOR" Usługi Inżynieryjne, ul. Obr. Pokoju 46G/2, 83-000 Pruszcz Gdański - będącej pełnomocnikiem: Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie, została wydana w dniu 12 lutego 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-7/2018 (sygn. GP.II.6733.59.2017) ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek przeznaczonych pod budownictwo" inwestycja obejmuje działki oznaczone nr: 402/61, 402/21, 383/53, 383/51, 383/52, 383/57, 383/56, 383/55, 383/54, 383/48, 383/49, 383/46, 383/60, 383/58, 383/59, 383/63, 383/62, 383/61, obręb geodezyjny Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn informuje w związku z obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 2016r., poz. 961)
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia, że na wniosek z dnia 12 grudnia 2017r. Pani Małgorzaty Jercha z firmy Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie "PROJBUD" Zbigniew Dolewski Sp. j., ul.Wąbrzeska 46, 82-500 Kwidzyn - będącej pełnomocnikiem: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, została wydana w dniu 5 lutego 2018r. decyzja nr GP-ULICP-6/2018 (sygn. GP.II.6733.55.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie gazociągu S/c Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne"; inwestycja obejmuje działki nr: 460, 461/5, 509/1, 591 w obrębie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Górki
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kwidzyn, przeznaczonych do najmu w miejscowościach Dankowo, Górki i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam że na wniosek z dnia 22 listopada 2017r. Pana Remigiusza Feliksiak, zam. Brachlewo 42/2, 82-500 Kwidzyn, została wydana w dniu 22 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-5/2018 (sygn. GP.II.6733.54.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; inwestycja obejmuje działki nr: 3/3, 3/4, 7, położone w obrębie geodezyjnym Brokowo Tychnowieckie, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV; inwestycja obejmuje działki nr: 102, 269/2, 252/2, 253, 167/4, 167/3, 167/2, 167/6, 167/5, 371/6, 147/3, 147/2, 149, 148, 165, 371/4, 371/17, 371/8, 371/21, 371/20, 371/19, 371/18, 371/16, 371/15, 371/14, 371/13, 371/12 położonych w obrębie geodezyjnym Podzamcze, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 listopada 2017 roku Pana Krystiana Brandt - Przedsiębiorstwo Inżynierskie "ELION" ul. Ks. A. Klimuszki 23, 82-300 Elbląg będącego pełnomocnikiem: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana w dniu 15 stycznia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-3/2018 (sygn. GP.I. 6733.51.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego. Inwestycja obejmuje działki nr 109/1 i 122/4 położone w obrębie geodezyjnym Rozpędziny, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O możliwości ubiegania się o dotacje na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 17 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-4/2018
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV oraz szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje działki nr: 35/8 i 35/9 położonych w obrębie geodezyjnym Grabówko, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV oraz szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje działkę nr: 576/27 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XLVI sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 25 stycznia 2018r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek 13 października 2017 roku skorygowanego w dniu 23 listopada 2017r. Pani Małgorzaty Jercha z pełnomocnictwa: Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., została wydana w dniu 9 stycznia 2018r. decyzja nr GP-ULICP-2/2018 (sygn. GP.I. 6733.49.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne. Inwestycja obejmuje działki nr 56/1, 85/7, 86, 96/1 w obrębie Korzeniewo, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam że na wniosek z dnia 31 października 2017r. (skorygowanego w dniu 6 grudnia 2017r.) Pana Bartosza Sielickiego z firmy ELPROS Projektowanie, Kosztorysowanie i Usługi Elektryczne, ul. Lipowa 2/2, 10-065 Olsztyn, została wydana w dniu 5 stycznia 2018r. decyzja Nr GP-ULICP-1/2018 (sygn. GP.II.6733.50.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 630/2 w obrębie Rakowiec; inwestycja obejmuje działki nr: 144/3, 229, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234, 235/4, 278, 318, 320, 323/5, 323/8, 323/9, 325, 343, 454, 627/15, 627/16, 627/17, 627/18, 627/19, 630/1, 630/2, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 stycznia 2018r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilenia budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 28/5, 28/6, 28/8, 28/9, 28/15, w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Informuję o zwołaniu I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn II kadencji na dzień 15 stycznia 2018r. /poniedziałek/ o godz. 17:00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Kwidzyn, sala narad nr 22.
Więcej »
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
Zwołanych przez Wójta Gminy Kwidzyn w styczniu i lutym 2018r.
Więcej »
Aktualne adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnych zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe; inwestycja obejmuje działki nr: 402/61, 402/21, 383/53, 383/51, 383/52, 383/57, 383/56, 383/55, 383/54, 383/48, 383/49, 383/46, 383/60, 383/58, 383/59, 383/63, 383/62, 383/61, położone w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gm. Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 235, 226/1, 227 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje działki nr: 150/3, 150/4, 150/6, 150/8 położonych w obrębie geodezyjnym Grabówko, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o korekcie wniosku w zakresie działek objętych planowaną inwestycją - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegając na "budowie sieci kablowej eNN (YAKXS 4x 70 SE) oraz lokalizacji szafki pomiarowej; po korekcie wniosku inwestycja obejmuje działki nr: 253/3, 48, 46/2, 46/3 oraz 274, położone w obrębie geodezyjnym Licze, w gmina Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W związku z zamiarem sporządzenia"Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" w 2018 roku informuje o możliwości składania wniosków
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne; inwestycja obejmuje działki nr: 460, 461/5, 509/1, 591, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 grudnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie sieci kanalizacji tłoczonej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla działek przeznaczonych pod zabud. mieszkaniowa jednorodzinna; inwestycja obejmuje działki nr: 3/3, 3/4, 7, w obrębie geod. Brokowo Tychnowieckie, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
21 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 15:30 - XLV sesja Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
14 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Zestawienie wyników głosowania w wyborach do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 1 grudnia 2017 r.
Więcej »
Ogłoszenie
o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Kwidzynie
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gmniy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2017r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Korzeniewo
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 24 listopada 2017 roku.
Wójt Gminy Gardeja w dniu 15.11.2017 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o sygn. AB.6733.16.2017 dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV o łącznej długości do 11000,0 m. (Gmina Gardeja o dł. 7315,0m, Gmina Kwidzyn o dł. 3640,0m) wraz z odgałęzieniami
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W dniu 21 listopada 2017r.została wydana odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" na terenie działki nr 457/2, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 listopada 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego w miejscowości Rozpędziny; inwestycja obejmuje działki nr: 109/1 i 124/4 położonych w obrębie geodezyjnym Rozpędziny, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Brachlewo, Gniewskie Pole, Grabówko, Pastwa, Rakowiec i Rozpędziny
Więcej »
Ogłoszenie
Polowanie zbiorowe na terenie OHZ Nadleśnictwo Kwidzyn, obwód łowiecki 214 w dniu 22.11.2017 r.
Więcej »
Ogłoszenie
XLIV sesję Rady Gminy Kwidzyn - 30 listopada 2017r. (czwartek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn-28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 listopada 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej eNN (YAKXS 4 x 70 SE) oraz lokalizacja szafki pomiarowej; inwestycja obejmuje działki nr: 253/3, 48, 46/2, 46/3, w obrębie geodezyjnym Licze, w gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn-23 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 14 listopada została wydana decyzja Nr GP-ULICP-14/2017 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "zmianie sposobu użytkowania usługowej części budynku w celu przystosowania do potrzeb świetlicy kulturalno-oświatowej w miejscowości Kamionka"
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 listopada 2017r.
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 630/2, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn; inwestycja obejmuje działki oznaczone nr: 630/2, 278, 320, 318, 627/15, 627/16, 627/17, 627/18, 627/19, 325, 323/5, 323/8, 229, 230/1, 230/2, 231, 144/3, 343, 454, 236, 232, 233, 234, 235/4, 323/9, 630/1, w obrębie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 7 listopada została wydana decyzja Nr GP- ULICP-42/2017 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowanie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego", inwestycja obejmuje działki nr: 41/7, 41/8, w obrębie geodezyjnym Brachlewo, Gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn- Prabuty
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W 3 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr GP - ULICP - 41/2017 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na"rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec" ; inwestycja obejmuje działki nr: 206/1, 206/3, 206/4, 206/5, 205/15, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 25 października 2017 r. została wydana decyzja Nr GP-ULICP-40/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje dz. nr: 633/1, w obrębie geodezyjnym Rakowiec w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 24 października 2017 r. została wydana decyzja Nr GP-ULICP-39/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; inwestycja obejmuje dz. nr: 52/7, w obrębie geodezyjnym Kamionka w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 października 2017r.
Wójt Gminy Kwidzyn zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna odbędzie sie w dniu 22.11.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 22 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 października 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce geodezyjnej nr 457/2, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 października 2017 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne; inwestycja obejmuje działki nr: 96/1, 86, 56/1 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 19 października 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-38/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie sieci wodociągowej na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 56/1, 336/3, 336/5 w obrębie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 12 października 2017r. została wydana decyzja Nr GP-ULICP-35/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego" na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 378/1, 378/4, 378/5, 378/6, w obrębie geodezyjnym Rakowiec, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 17 października 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-37/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo- pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych na terenie działek nr 79/5, 79/30, 79/34, 79/36, 79/48, 79/54, w obrębie Lipianki, gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 16 października 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-36/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz zestawu złączowo - pomiarowego na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 569/3, 569/5, 569/6, 579 w obrębie Mareza, gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
XLIII sesję Rady Gminy Kwidzyn- 26 października 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 16 października 2017 roku
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz z odgałęzieniami, przebiegającej w gminie Kwidzyn i gminy Gardeja przez teren obejmujący w części lub w całości działki w obrębie Paczkowo 0019, w obrębie Morawy 0010 , w obrębie Otoczyn 0011, w obrębie Klasztorek 0007,w obrębie Jaromierz 0005
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Ogłoszenie
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn - 17 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Dnia 3 października 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-32/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego w Rakowcu
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
dotyczące wydania decyzji Nr GP-ULICP-33/2017 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Grabówko
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Dotyczące wydania decyzji Nr GP-ULICP-34/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Korzeniewo.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
o zawiadomieniu, że postanowieniem nr GP.I.6733.33.2017 roku sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji nr GP-ULICP-23/07 wydanej dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Mareza
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 28 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-31/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie gazociągu ś/c Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne w Tychnowach
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 28 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-30/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie gazociągu ś/c Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne w Rakowcu
Więcej »
Ogłoszenie
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn-5 października 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 22
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec; inwestycja obejmuje działki nr: 206/1, 206/3, 206/4, 206/5, 205/15, w obrębie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W dniu 26 września 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-23/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 26 września 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 56/1, 336/5 i 336/3 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z 20 września 2017 r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, działka nr 41/7 i 41/8 Brachlewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W 18 września 2017 r. została wydana decyzja Nr GP-ULICP-28/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych; dz. nr: 370, 372/8 Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 15 września 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-27/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie oświetlenia drogowego na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 13/6, 13/17, 13/18, 14, 15, 16, 17 miejscowość Tychnowy w gminie Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
XLII sesję Rady Gminy Kwidzyn-28 września 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU OFERT DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA WYBÓR REALIZATORÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ZAKRESIE TERAPII UZALEŻNIEŃ NA ROK 2017
Więcej »
Ogłoszenie
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn - 20 września 2017r. (środa) o godz. 15:30 w sali nr 22
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kwidzyn
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej Lipianki
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 6 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-25/2017 (sygn. GP.II.6733.27.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec, działka nr 235/4 i 236
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 7 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-26/2017 (sygn. GP.II.6733.28.2017) ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec , działka nr 146
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 6 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-24/2017 (sygn. GP.II.6733.26.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn-0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowości Górki
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 5 września 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-23/2017 (sygn. GP.II.6733.25.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie sieci elektro-energetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek w Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 września 2017r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 43, 42, 18/2, 15, 18/1, 14, 10, 7/1, 7/2, 17, 20, 23, 24/1, 27, 69/11, 69/12, 69/5, 114, 32/2, 32/1, 33/1, 34, 73/223, 36/1 położonych w obrębie geodezyjnym Obory, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Dnia 4 września 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-22/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na" budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego", Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W dniu 31 sierpnia 2017r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-21/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku mieszkalno-gospodarczego, działka nr 77/2 Brachlewo
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie złącza linii kablowej nn 0,4kV oraz zestawu złączowo- pomiarowego na nieruchomościach oznaczonych nr działek 579, 569/6, 569/5 i 569/3 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza, w gminie Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo - pomiarowego do zasilenia budynków mieszkalnych; działka nr 633/1 Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo - pomiarowo do zasilenia budynków mieszkalnych; dziełka nr 52/7 Kamionka
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 56/1 i 336/3 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV do budynku mieszkalnego; inwestycja obejmuje działki nr: 378/4, 378/1, 378/5, 378/6, w obrębie geod. Rakowiec, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2017r.
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego na nieruchomościach oznaczonych nr działek 79/5, 79/30, 79/34, 79/36, 79/48, 79/54 położonych w obrębie geodezyjnym Lipianki, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
XLI sesję Rady Gminy Kwidzyn - 31 sierpnia 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22
Więcej »
Ogłoszenie
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn - 29 sierpnia 2017r. (wtorek) o godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie
Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni zwraca się z prośbą o przekazanie poniższych informacji za pośrednictwem wójtów i sołtysów poszczególnych powiatów, jak największej liczbie rolników, którzy mogli zostać poszkodowani podczas wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w województwie pomorskim.
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
na dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
Ogłoszenie
VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn - 28 sierpnia 2017r. o godz. 12:00
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Lipianki
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gurcz
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 sierpnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 222/1 położonej w obrębie geodezyjnym Korzeniewo
Więcej »
Ogłoszenie
o odwołaniu sesji Rady Gminy Kwidzyn zaplanowanej na dzień 10 sierpnia 2017 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 1 sierpnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Mareza
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 1 sierpnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Korzeniewo
Więcej »
OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnej XL Sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 31 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące dz. nr 372, 378/8, 378/6 w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Obwieszcenie Wójta Gmniy Kwidzyn
z dnia 31 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą dz. nr 284/1 w obrębie geodezyjnym Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 26 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Tychnowy na dz. nr: 16,17,13/8,13/6,14
Więcej »
Zapytanie
o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w miejscowościach Mareza i Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie nr 43/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn, które odbędzie się dnia 3 sierpnia 2017 roku.
Więcej »
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 lipca 2017 r. wydał decyzję nr 13zrid/2017/AG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Więcej »
Obwieszcenie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski zawiadamia,iż w dniu 17 lipca 2017 r. wydał decyzję nr 13zrid/2017/AG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Więcej »
Obwieszcenie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że w dniu 13.07.2017 r. postanowieniem nr WI-II.7820.5.2017.AG-i, zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj i- inwestycja obejmuje działki nr 372/8, 370, w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XL sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 10 sierpnia 2017r. (czwartek) godz. 15:30
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulic
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że została wydana w dniu 18 lipca 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-18/2017 (sygn. GP.I. 6733.18.2017) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Informacja Zastępcy Wójta Gminy Kwidzyn
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że została wydana w dniu 17 lipca 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-17/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 13 lipca 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-16/2017
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego o długości L-2m w miejscowości Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego o długości L-2m w miejscowości Rakowiec
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego o długości L-52/60m w miejscowości Górki
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Więcej »
WÓJT GMINY KWIDZYN
Ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie, Korzeniewo ul. Kwidzyńska 24, 82-500 Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze z oddziałem przedszkolnym oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Nowym Dworze
Więcej »
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Liczu z oddziałem przedszkolnym oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Liczu
Więcej »
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Informuję, że została wydana decyzja Nr GP-ULICP-15/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Informuję, że została wydana decyzja Nr GP-ULICP-14/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Informuje, że została wydana decyzja Nr GP-ULICP-12/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Informuje, że została wydana decyzja Nr GP-ULICP-13/2017 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Brokowo, Dubiel, Gilwa Mała, Gniewskie Pole, Gurcz, Janowo, Kamionka, Korzeniewo, Licze, Lipianki, Mareza, Nowy Dwór, Obory, Pastwa, Podzamcze, Rakowiec, Rozpędziny i Tychnowy, gmina Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zawiadamiam, że zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 czerwca 2017r. (czwartek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 22 czerwca 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 maja 2017r
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne w obrębie geodezyjnym Tychnowy, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
O PRZYJĘCIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI GILWA MAŁA, GMINA KWIDZYN
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 maja 2017 r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na nieruchomościach położonych w obrębie geodezyjnym Lipianki, w gminie Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Tychnowy dz. nr 235/8 gm. Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 19 maja 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-11/2017 (sygn. GP.I. 6733.11.2016) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU - projekt Młodzieżowej Rady Gminy
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 2 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO
Zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: .Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Brachlewo - Tychnowy
Więcej »
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 23 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn informuje, iż został złożony uproszczony plan urządzenia lasów do wglądu dla właścicieli lasów, który będzie stanowił podstawę naliczania podatku leśnego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia, dojść i dojazdów, miejsc postojowych oraz budowa i przebudowa obiektów małej architektury
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania usługowej części budynku w celu przystosowania do potrzeb świetlicy kulturalno- oświatowej w miejscowości Kamionka
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Marezie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Z dnia 26 kwietnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej do budynku jednorodzinnego w miejscowości Kamionka
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 21 kwietnia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-8/2017
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana w dniu 21 kwietnia 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-7/2017
Więcej »
Obwieszczenie Wojewody Pomorkiego
Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Brachlewo-Tychnowy
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O budowie chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokami autobusowymi przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekro-czeniem cieku wodnego wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż planowa-nego chodnika, ścieżki pieszo
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Informacja
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Dubiel, Mareza i Tychnowy, gmina Kwidzyn
Więcej »
Komunikat Wójta Gminy
Wtorek 2 maja 2017r. ustalam dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy, Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2017r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Marezie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
Uchwała Nr 3/17 Zebrania Wiejskiego sołectwa Brachlewo z dnia 22 marca 2017r.
W sprawie wyboru sołtysa sołectwa Brachlewo
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 30 marca 2017 r.(czwartek) godz. 15:30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W sprawie budowy chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokami autobusowymi przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego
Więcej »
OGŁOSZENIE
Dnia 21 marca 2017r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 22 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 7 marca 2017r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2017 roku
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Brachlewo
Więcej »
Uchwała Nr 2/17 Zebrania Wiejskiego sołectwa Brachlewo z dnia 28 lutego 2017r.
W sprawie odwołania sołtysa sołectwa Brachlewo Pana Piotra Rachańskiego
Więcej »
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Termin: 7 marca 2017 r. (wtorek) godz. 15:30 w pok. nr 31, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 23 lutego 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OGŁOSZENIE
w sprawie wspólnego posiedzenia komisji
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
została wydana w dniu 1 lutego 2017r. decyzja Nr GP-ULICP-3/2017
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-4/2017
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Korzeniewo i Rakowiec
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-2/2017
Więcej »
Zaproszenie dla mieszkańców na spotkanie informacyjne
w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521. Termin: wtorek 24.01.2017, godz. 16:00 - Świetlica kulturalno-oświatowa, Rakowiec ul. Sportowa 3.
Więcej »
Ogłoszenie
Zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 26 stycznia 2017 r., godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
W dniu 10 stycznia 2017 r.została wydana decyzja Nr GP-ULICP-1/2017
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w pok. nr 31 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2017
Więcej »
INFORMACJA
Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI GILWA MAŁA
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana w dniu 19 grudnia 2016r. decyzja Nr GP-ULICP-31/2016
Więcej »
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
zwołanych przez Wójta Gminy Kwidzyn w styczniu i lutym 2017r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-30/2016 w dniu 15 grudnia 2016 roku (sygn. GP.I. 6733.38.2016) ustalającehj lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " budowie wodociągu Dz 110 prowadzącego do zabudowy mieszkaniowej w Lipiankach na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 22 i 25/14
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-28/2016 w dniu 12 grudnia 2016r. (sygn. GP.II 6733.35.2016) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do obiektu technicznego- pompowni
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-29/2016 w dniu 14 grudnia 2016r. (sygn. GP.II 6733.34.2016) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2016 r.
o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2017 roku, z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy
Więcej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Więcej »
Obwieszczenie
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Więcej »
Ogłoszenie
WOJEWODA POMORSKI
Więcej »
Ogłoszenie
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn- 6 grudnia 2016 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
O udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
Więcej »
Ogłoszenie
O możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Rozpędziny
Więcej »
Ogłoszenie
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15:30 , odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w miejscowościach Pastwa i Tychnowy.
Więcej »
Oś priorytetowa X " Energia " Działanie 10.3.1 "Odnawialne Źródła Energii" BEZ KREDYTOWANIA !!!
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 09 listopada 2016r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2017-2019
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie spotkania informacyjnego w dniu 17.11.2016 r. dot. dofinansowań dla mieszkańców Gminy do instalacji odnawialnych źródeł energii
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 8 listopada 2016r., godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie XXXI Sesji Rady Gminy Kwidzyn - 27 października 2016r
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-27/2016
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 18 października 2016 r. o godz. 15:30 w sali nr 22 w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Informacja
O odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-26/2016
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-25/2016
Więcej »
Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Zarządzonych na dzień 29 września 2016 r.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-24/2016
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XXX sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Więcej »
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
Informuje o pojawieniu się wilków na terenie województwa pomorskiego
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę: przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-23/2016 z dnia 02.09.2016r. oznaczona Nr GP.II 6733.26.2016
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana zmiana decyzji Nr GP-ULICP-7/2012 z dnia 7.09.2016r. oznaczona Nr GP.II 6733.27.2016 z dnia 30 sierpnia 2016r
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania XXIX sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 8 września 2016r. godz. 15:30
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-22/2016 w dniu 25.08.2016r.
Więcej »
Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Zmiana dotyczy godzin pracy punktu zlokalizowanego w Prabutach
Więcej »
Ogłoszenie
W dniu 6 września 2016 r. o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
Więcej »
Ogłoszenie
o wyniku konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
Ogłoszenie Prezesa KRUS
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-20/2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze.
Więcej »
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Na wniosek firmy Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Energa-Operator S.A została wydana decyzja Nr GP-ULICP-19/2016
Więcej »
OGŁOSZENIE
4 sierpnia 2016r. (czwartek) o godz. 15.30 wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego
Więcej »
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
informuję o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Więcej »
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Brachlewo, gmina Kwidzyn
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-16/2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
została wydana decyzja Nr GP-ULICP-17/2016
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy gm. Kwidzyn wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej,
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego
została wydana decyzja nr 233/16
Więcej »
Ogłoszenie
XXVIII sesję Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE
Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Ogłoszenie
Posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie
O posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Więcej »
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAO UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Więcej »
Ogłoszenie
Konferencja Sprzedaż gruntów rolnych w świetle nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po 30 kwietnia 2016r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja Nr GP-ULICP-15/2016
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Pastwa, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Glazy, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
Więcej »
Obwieszczenie starosty Kwidzyńskiego
rozbudowie drogi gminnej w Górkach wraz z odwodnieniem oraz przebudową oświetlenia
Więcej »
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Więcej »
Ogłoszenie
Badania mammograficzne w mammobusie
Więcej »
Obwieszczenie
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Obwieszczenie
zawiadamia się, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia
Więcej »
Ogłoszenie
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam,że na wniosek Biura Technicznego " EKO-WOD " została wydana decyzja Nr GP-ULICP-13/2016
Więcej »
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 24 maja 2016r. (wtorek) godz. 15.30 w sali narad nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 (II piętro) w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka nr 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 5 maja 2016r.
O możliwości zapoznania się z propozycjami nazw ulic w miejscowości Tychnowy
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam,że na wniosek Pana Wojciecha Ignaszak została wydana decyzja Nr GP-ULICP-12/2016
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Gajewskiego została wydana decyzja Nr GP-ULICP-11/2016
Więcej »
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
Z a w i a d a m i a m , że na wniosek Pana Zbigniewa Dolewskiego
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
Z a w i a d a m i a m , że na wniosek Pana Macieja Glaza z Zakładu Usług Technicznych - została wydana decyzja Nr GP-ULICP-10/2016 w dniu 21.04.2016r.
Więcej »
OGŁOSZENIE
O zwołaniu XXVI sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 28 kwietnia 2016r. (czwartek) godz. 15:30 w sali narad nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2016
O rozbudowie drogi gminnej w Górkach wraz z odwodnieniem oraz przebudową oświetlenia
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1530 w pok. nr 31 (II piętro) w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka nr 30, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULICP-9/2016 w dniu 12 kwietnia 2016 roku (sygn. GP.I. 6733.7.2016)
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE
W dniu 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30 w pok. nr 31 (II piętro) w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka nr 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
Zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 22 marca 2016r. (wtorek) godz. 1530 w sali narad nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 10 marca 20l6r.
O możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Tychnowy
Więcej »
ogłoszenie
w sprawie posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Modernizacja dróg gminnych w 2016 roku Numer ogłoszenia: 23863 - 2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATORSA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Piotrowskiego z dnia 28 stycznia 2016r. została wydana decyzja Nr GP-ULlCP-5/2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATORS.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Piotrowskiego z dnia 28 stycznia 2016r. została wydana decyzja Nr GP-ULlCP-4/2016
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Została wydana decyzja Nr GP-ULlCP-3/2016 w dniu 3 marca 2016 roku (sygn. GP.I. 6733.50.2015)
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XVIII/107/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 1 marca 2016 r
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
W dniu 9 marca 2016 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń nr 22 Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka nr 30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 22 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULlCP-2/2016 w dniu 18 lutego 2015 roku (sygn. GP.I. 6733.52.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O wydaniu decyzji Nr GP-ULlCP-1/2016 w dniu 18 lutego 2015 roku (sygn. GP.I. 6733.51.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
O zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 lutego 2016r. (poniedziałek) godz. 15:30
Więcej »
OGŁOSZENIE
O lokalizacji i godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego.
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
O posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dnia 23 lutego 2016 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w miejscowości Dankowo, Górki, Podzamcze i Rakowiec, gmina Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
O wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Kwidzyn, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi publicznej do terenu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo -Technologicznego w Górkach."
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn
Z dnia 10 lutego 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
W dniu 11 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Zawiadamiam o pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej: Mareza Nr działki 412
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W PIERWSZYCH WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2016r.
Więcej »
OGŁOSZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn
O zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Kwidzyn na dzień 29 stycznia 2016r. (piątek) godz. 14:30
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
O możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2016.
Więcej »
OGŁOSZENIE Rady Gminy Kwidzyn
Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn dnia 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 14:40
Więcej »
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2016r.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KWIDZYN
W sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-45/2015 w dniu 31.12.2015r. (sygn. GP.II 6733.49.2015) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
W sprawie zwołania XXII sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Protokół
Zz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Górki rozwiązaniami
Więcej »
Informacja o odwołaniu przetargu
Wójt Gminy Kwidzyn informuje o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 29 grudnia 2015 r. o godzinie 1200 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Górki, gmina Kwidzyn, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 23/59 o powierzchni 0,1565 ha, stanowiącej własność Gminy Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GDII/00044718/1.
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH na rok 2016.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XVIII/108/15 z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gilwa Mała
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Kwidzyn uchwały Nr XVIII/109/15 z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram, w gminie Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2015 r.
o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2016 roku, z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-44/2015 (sygn. GP.II 6733.47.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-37/2015 (sygn. GP.I. 6733.46.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie zasilania elektroenergetycznego nn 0,4kV dla budynku mieszkalnego
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-34/2015 (sygn. GP.I. 6733.39.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 90/3, 90/7, 90/8 w obrębie geodezyjnym Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-39/2015 (sygn. GP.I. 6733.38.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "remoncie linii napowietrznej nn 0,4kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych na nieruchomościach oznaczonych nr działek 150/3, 150/7, 165 w obrębie Grabówko oraz nr 19/8, 19/9, 19/10, 19/12, 21, 23 w obrębie geodezyjny Nowy Dwór, gmina Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-40/2015 (sygn. GP.I. 6733.40.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 40/6, 49/1, 50/1, 50/2, 53/3, 53/7, 53/8, 54/2, 54/8, 54/10, 54/12, 157, 158, 160, położonych w obrębie Grabówko w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-36/2015 (sygn. GP.I. 6733.45.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV wraz z linią światłowodu na nieruchomościach oznaczonych nr działek 273, 277/4 i 278 w obrębie geodezyjnym Mareza, gmina Kwidzyn"
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-35/2015 (sygn. GP.I. 6733.44.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV wraz z linią światłowodu
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzja Nr GP-ULICP-42/2015 (sygn. GP.I. 6733.42.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 405 położonej w obrębie geodezyjnym Mareza oraz nr działek 326 i 328/8 położonych w obrębie geodezyjnym Korzeniewo w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-41/2015 (sygn. GP.I. 6733.41.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 157/22, 157/59, 157/138 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza w gminie Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
w sprawie wydania decyzji Nr GP-ULICP-38/2015 w dniu 30.11.2015r. (sygn. GP.II 6733.23.2015) ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Więcej »
Ogłoszenie o terminie posiedzenia
Komisji ds. Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa.
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XXI sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Ogłoszenie
w sprawie zwołania XX sesji Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GPII.6733.49.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GPII.6733.48.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Grabówko
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Korzeniewo i Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel , Kamionka, Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13, 256/14, położonych w obrębie geodezyjnym Brachlewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GPI.6733.34.2015
o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Obory
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.37.2015
o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Licze
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GN.6840.23.2015
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Górki
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr DT.271.1.2015
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2015/2016
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Więcej »
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Więcej »
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
Więcej »
Ogłoszenie o terminie wspólnego posiedzenia
Komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.36.2015
o wydaniu decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Tychnowy
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II6733.28.2015
o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Brachlewo
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Pastwa
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Rakowiec i Lipianki
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Brachlewo
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.I.6733.43.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Pastwa
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn nr GPII.6733.30.2015
o wydaniu decyzji ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego w miejscowości Rakowiec
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP.II 6733.47.2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wola Sosenka w obrębie geodezyjnym Brokowo Rakowieckie
Więcej »